header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

Albert Sabin

 

 
   
Dokter Albert Sabin, geboren op 26 augustus 1906 en is samen met zijn collega Jonas Salk, één van die mensen die wij in naam van de ganse gemeenschap mogen bedanken. Dokter Sabin ontwikkelde het 'Sabinvaccin', een vaccin tegen kinderverlamming (poliomyelitis), een vernieuwde versie van het vaccin dat dokter Salk in 1956 uitvond. Het vaccin bestaat uit een levend maar verzwakt poliovirus dat geen ziekte veroorzaakt maar wel aanleiding geeft tot het vormen van antistoffen tegen het virus. Het Sabinvaccin wordt via de mond ingenomen (enkele druppels op een suikerklontje). Kinderverlamming of poliomyelitis is een virus dat alleen bij de mens voorkomt. De infectie wordt van mens op mens overgedragen. Meestal gebeurt dat via voedsel of drinken, maar ook wel via de lucht als iemand vlakbij een persoon staat bij wie het virus nog in de keelholte zit. Soms dringt het virus door in het centrale zenuwstelsel en dan is het goed mis. Binnen enkele dagen treden verlammingsverschijnselen op die vaak blijvend van aard zijn. Als deze verlammingsverschijnselen zich voordoen in het ademhalingssysteem, kan polio zelfs dodelijk zijn.
Polio moet van alle eeuwen zijn geweest. Toch werd de eerste epidemie pas in 1887 beschreven. Die brak uit in Stockholm. De grootste explosie van polio was in 1916 in de Verenigde Staten. Van de 27.000 slachtoffers stierven er maar liefst zesduizend. In 1956 ontwikkelde Jonas Salk een eerste poliovaccin, dat via een injectie moest toegediend worden. Dokter Albert Sabin ontdekte de vorm die oraal kan toegediend worden. Sabin overleed in Polen in het jaar 1993.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009