header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Bernard Shaw
 

 
   
De Anglo-Ierse toneelschrijver George Bernard Shaw werd geboren in Dublin op 26 juni 1856 en overleed in Ayot St. Lawrence, Herts. op 2 november 1950. Op 2 mei 1900 ging 'you never can tell' van Bernard Shaw in premičre in Londen.
Deze Anglo-Ierse toneelschrijver, criticus, essayist en pamflettist, ontwikkelde zich vnl. autodidactisch. In 1876 vestigde hij zich in Londen en schreef romans die geen succes hadden. In 1822 werd hij socialist; in 1884 sloot hij zich aan bij de Fabian Society. Hij maakte naam als gevat debater en (tussen 1888 en 1898) als muziek-, toneel- en literatuurcriticus, eerst bij The Star (onder het pseudoniem Corno di Bassetto), daarna bij The World en ten slotte bij The Saterday Review (signerend G.B.S.); als zodanig brak hij een lans voor toen in Groot-Brittannië niet populaire figuren als Ibsen en Wagner en haalde zich de woede van menig lezer op de hals door zijn aanvallen op de traditionele Shakespeare
-verering. Intussen was hij begonnen met het schrijven van toneelstukken, die vrijwel alle vijftig zijn gepubliceerd, voorzien van een inleiding die soms in lengte het stuk zelf overtreft; hierin zette hij zijn eigenzinnige ideeën uiteen over tal van onderwerpen, zoals volksopvoeding, Shakespeare, sociale misstanden, evolutie, liefde en huwelijk. Shaw beschikte over een groot gevoel voor theater, een aanzienlijke dosis humor en een briljante geest. Zijn blijspelen zijn gedramatiseerde discussies op hoog niveau; zij bevatten voldoende komische situaties en uitdagende stellingen om onderhoudend te zijn.
Aanvankelijk stuitte hij op veel weerstanden; een van zijn eerste ‘plays unpleasant’, Mrs. Warren's profession (geschreven 1893–1894; gedrukt 1898), werd verboden door de censor en pas in 1902 voor het eerst opgevoerd, maar gaandeweg wist hij met ‘plays pleasant’ als Candida (1894) en You never can tell (1895) de gunst van het publiek (en van de spelers) te veroveren. Toneelstukken als Man and superman (1901–1903), Caesar and Cleopatra (1898–1899) Saint Joan (1923), Androcles and the lion (1912), Pygmalion (1912) en het Tsjechoviaanse Heartbreak house (1913–1916) bezorgden hem een grote naam. In 1925 kreeg hij de Nobelprijs voor letterkunde. Zijn pre-occupatie met economische problemen (hij streed o.a. voor gelijke inkomens voor iedereen) komt vooral tot uiting in The intelligent woman's guide to socialism (1928). Man and superman en meer nog Back to Methuselah (1917–1921) geven zijn ideeën weer over God, de ‘life force’, die hij niet zag als een blinde macht, maar als een kracht die streeft naar een volmaakt leven voor de mensheid, een taak waaraan die mensheid zelf echter bewust moet meewerken.
Shaw was een excentrieke en om zijn onconventionele, vaak tegendraadse denkbeelden controversiële persoonlijkheid, die bij zijn leven een legende werd. Een deel van zijn fortuin stelde hij ter beschikking voor de bevordering van een vereenvoudigde spelling van de Engelse taal. Shaw's Corner, het huis in Ayot St. Lawrence dat hij van 1905 tot zijn dood bewoonde, is ongewijzigd in stand gebleven en voor publiek toegankelijk. Zijn as werd over de tuin verstrooid.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009