header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Boris Jeltsin
 

 
   
De gewezen Russische president Boris Jeltsin werd op 1 februari 1931 geboren.
Jeltsin, Boris Nikolajevitsj (Sverdlovsk [thans Jekaterinboerg] 1 februari 1931), Sovjet-Russisch politicus, maakte als partijfunctionaris carriŤre in SiberiŽ, waar hij als partijsecretaris van Sverdlovsk door zijn voortvarend optreden, m.n. op het gebied van de stedenbouw (hij is ingenieur) een goede reputatie verwierf. Vrijwel onmiddellijk na zijn verkiezing tot partijleider riep president Gorbatsjov Jeltsin naar de partijcentrale en zette na het ontslag van zijn rivaal Grisjin de benoeming van Jeltsin tot partijsecretaris van Moskou door (oktober 1985), wat tevens betekende dat Jeltsin in het Politburo werd opgenomen.
In Moskou trok hij als hervormer de aandacht door opzienbarende acties, die hem bij de bevolking zeer populair maakten, maar bij het partijapparaat, dat hem als een indringer beschouwde, kwaad bloed zetten.
Geconfronteerd met het verbeten verzet van behoudende functionarissen, die Gorbatsjovs hervormingsbeleid in Moskou openlijk saboteerden, raakte de temperamentvolle Jeltsin in conflict met de conservatieve leden van het Politburo, m.n. Ligatsjov. Toen hij bovendien Gorbatsjov halfslachtigheid verweet, werd zijn positie in de partijtop onhoudbaar. In februari 1988 verloor hij de posten van Moskous partijleider en Politburolid en moest genoegen nemen met een hiŽrarchisch veel lagere positie van vakminister in de Sovjetregering.
Hoewel zijn verhouding tot Gorbatsjov er niet beter op werd, maakte Jeltsin een jaar later een opmerkelijke comeback bij de verkiezingen in het Volkscongres, toen hij als onafhankelijke kandidaat bijna 90% van de stemmen verwierf. Ondanks veel tegenwerking slaagde hij erin ook een zetel in de Opperste Sovjet te bemachtigen. Na de dood van
Sacharov werd de radicale Jeltsin aanvoerder van de interregionale groep van afgevaardigden die het regeringsbeleid kritisch volgde. In mei 1990 werd Jeltsin in drie kiesrondes door het Congres van Volksafgevaardigden gekozen tot voorzitter, en daarmee de facto tot president van de RSFSR, de belangrijkste en volkrijkste Sovjetrepubliek. Als zodanig streefde hij naar grotere zelfstandigheid van Rusland binnen de Sovjet-Unie.
Op de 28ste partijdag van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie (11 juli 1990) kondigde Jeltsin zijn uittreding uit de partij aan.
In juni 1991 werd hij in de eerste directe verkiezingen met 55% van de stemmen tot president van de republiek Rusland gekozen. Dat de staatsgreep van 19 augustus 1991, opgezet door conservatieve krachten tegen Gorbatsjov, al na drie dagen tot het verleden behoorde, was mede te danken aan het heldhaftig verzet van Jeltsin. Hij won hierdoor aan politiek prestige. Op 23 augustus ontzegde hij de communistische partij voorlopig alle activiteit op Russisch grondgebied. Hij dwong de hiertegen protesterende Gorbatsjov de Sovjetregering te ontslaan. Op 28 augustus trad een overgangsregering onder Silajev aan.
Met de door Jeltsin krachtig gesteunde stichting van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) hield de Sovjet-Unie op te bestaan (25 december 1991). Rusland trad politiek op als erfgenaam van de Sovjet-Unie.
Jeltsin raakte verwikkeld in een machtsstrijd met het Russische parlement dat nog in de tijd van de Sovjet-Unie was gekozen. Deze culmineerde op 4 oktober 1993 in de militaire bestorming en verovering door Jeltsin-getrouwe legereenheden van het parlementsgebouw in Moskou, waar het Volkscongres zich verschanst had. Jeltsin schreef nieuwe parlementsverkiezingen uit, die op 12 december 1993 werden gehouden. De uitslag liet een overwinning zien van de conservatieven en nationalisten. Tevens werd (per referendum) een nieuwe grondwet aangenomen die in o.a. grotere bevoegdheden van de president voorzag.
Jeltsin ondertekende met de Amerikaanse president Bush het START II-verdrag ter vermindering van kernwapens. In de Russische deelrepubliek TsjetsjeniŽ, die zich in 1991 eenzijdig onafhankelijk had verklaard, liet Jeltsin in december 1994 het Russische leger interveniŽren om het centrale gezag te herstellen. In juli 1996 werd Jeltsin herkozen, na een sterke verkiezingscampagne, waarin hij zijn communistische rivaal Zjoeganov uiteindelijk de baas was.
In november 1996 onderging Jeltsin, reeds geruime tijd gekweld door ernstige hartklachten, een open-hartoperatie.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009