header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Marcus Tullius
Cicero

 
   
Marcus Tullius Cicero werd geboren 3 januari van het jaar 106 voor Christus te Arpinum, een landstad ongeveer 100 kilometer ten Zuiden van Rome en geldt als de meest klassieke Latijnse prozaschrijver. Zijn Latijn wordt doorgaans beschouwd als het meest volmaakte Latijnse proza dat er ooit is geschreven. Aan het eind van het tijdperk van de Republiek was hij in Rome een gezichtsbepalende figuur, zowel in de politiek als in de literatuur. We weten veel over Cicero's leven door zijn eigen correspondentie. Grote collecties brieven aan zijn vrienden en familie ('Ad familiares'), aan zijn vriend Atticus ('Ad Atticum'), en aan anderen zijn bewaard.

Geboren in Arpinum uit een familie van equites ('ridders'), d.w.z. niet-adellijk, wist Cicero zich uiteindelijk op te werken tot het hoogste ambt, dat van consul, in 63 v.C. Dat lukte hem onder meer door zijn grote talent als redenaar. Hij hield zowel redevoeringen om privť-personen te verdedigen, als redevoeringen inzake staatszaken. In de laatste categorie horen een aantal belangrijke redevoeringen, zoals die tegen Verres, waarin Cicero de bevolking van SiciliŽ vertegenwoordigde tegen Verres, die als praetor groot misbruik had gemaakt van zijn macht. Vooral beroemd zijn de Catilinarische redevoeringen, die Cicero als consul in de senaat en voor het volk van Rome hield tegen Catilina, die hij ervan beschuldigde een samenzwering tegen de staat te willen ondernemen. Van later uit zijn leven dateren de veertien Philippica's, die hij tegen Marcus Antonius hield. Als verdediger van de republikijnse staatsvorm zag Cicero hem als een groot gevaar.
Cicero beoefende niet alleen de praktijk van de retorica, maar schreef er ook een aantal theoretische werken over, waarvan de dialoog De oratore het hoogtepunt is. Dat Cicero een intellectueel kopstuk van zijn tijd was, kwam ook tot uiting door de publicatie van een aantal boeken op het terrein van de filosofie, zoals de dialogen Tusculanae Disputationes ('Gesprekken in Tusculum') en De natura deorum ('Het wezen van de goden'). Daar zitten echter weinig originele gedachten bij. Het was Cicero er vooral om te doen de ideeŽn van de Griekse filosofen voor de Romeinen toegankelijk te maken. Hij wist daar veel van door zijn opleiding en doordat hij op jonge leeftijd een studiereis naar Athene en andere Griekse plaatsen had gemaakt.
Cicero leidde in de politiek een enerverend leven - hij werd in 58 zelfs nog een tijd verbannen - maar ook privť. Van zijn vrouw Terentia met wie hij dertig jaar getrouwd was, vervreemdde hij en scheidde hij uiteindelijk in 46 v.C. Des te meer hechtte hij aan zijn dochter Tullia, wier dood in 45 hem zwaar trof. Na de scheiding van Terentia hertrouwde hij de veel jongere Publilia, van wie hij ook weer spoedig scheidde. Cicero vond in 43 de dood door de soldaten van Marcus Antonius, die zijn handen en hoofd op het spreekgestoelte op het Forum Romanum spijkerden.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009