header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Cleopatra

 
   
Waarschijnlijk de bekendste Egyptische koningin, waarover nog steeds veel mythes en verhalen de ronde over doen. Ze werd omschreven als 'uitmuntend in intelligentie, vorming en cultuur'. Ze zette haar charme in om belangrijke mannen voor haar te winnen en zo haar plannen door te kunnen voeren. Cleopatra was echter anders dan Hadsjepsoet een toonbeeld voor vrouwelijkheid. Ze wist haar vrouwelijke charmes niet onder stoelen of banken te steken en hield evenveel van schoonheid en hartstocht als van politieke machtspelletjes.
Cleopatra regeerde in eerste instantie doordat ze na de dood van haar vader, Ptolemaeus XII, haar minderjarige broer Ptolemaeus XIII van de troon stootte. Ze werd echter verbannen naar SyriŽ. Pas met hulp van de Romeinen lukte het haar de Egyptische troon te heroveren. Bij de Romeinse keizer Ceaser kreeg ze een zoon maar in diezelfde periode begon ze een liefdesrelatie met dienst legeraanvoerder Antonius. Uit deze verhouding kwam de tweeling Alexander en Cleopatra en de zoon Ptolemaeus Philadelphos voort. Toen Antonius vanwege een strategische fout de oorlog tegen Rome verloor, pleegde hij zelfmoord. Tegelijkertijd werd Kaiserion, de zoon van Cleopatra en Caesar. samen met zijn vader in Rome vermoord. Omdat Cleopatra de Romeinen niet de triomf van haar gevangenneming gunde, koos ze na de bijzetting van haar geliefde Antonius eveneens voor zelfmoord.
Cleopatra VII (vermoedelijk AlexandriŽ 69 Ė aldaar 10 aug. 30 v.C.), koningin van Egypte, uit het Huis der PtolemaeŽn, besteeg de troon in 51, samen met haar broer Ptolemaeus XIII, maar werd in 48 door haar regenten verdreven. Spoedig daarop, bij de komst van Caesar in Egypte, werd zij diens minnares; hij herstelde haar, nu samen met haar tweede broer, Ptolemaeus XIV, op de troon. Zij schonk Caesar een zoon, Caesarion (zomer 47), en volgde hem naar Rome, waar zij van 46 tot 44 verbleef. Na de moord op Caesar keerde zij naar AlexandriŽ terug en vergiftigde (naar men aannam) haar medekoning. In 41 ontmoette zij Marcus Antonius te Tarsus en werd diens minnares; na een tijd van verwijdering huwde hij haar in 37; zij schonk hem drie kinderen. Antonius huldigde haar bovenmate en legde door rijke schenking van titels en provincies de grondslag voor een groot oosters rijk. Het leed geen twijfel dat het uiteindelijk doel was de heerschappij over het gehele Romeinse Rijk met AlexandriŽ als hoofdstad. Toen het in 32 tot een definitieve breuk kwam tussen Octavianus en Antonius, verklaarde de senaat om propagandistische redenen (vermijding van het woord burgeroorlog) de oorlog aan Cleopatra. In de Slag bij Actium (31) vluchtte zij als eerste, nog vůůr het pleit beslecht was, gevolgd door Antonius. Nadat zij nog getracht had ook Octavianus voor zich te winnen door zich te vernederen (persoonlijke ontmoeting op 8 aug. 30) pleegde zij zelfmoord.
Cleopatra was van zuiver Macedonische afkomst. Van de traditionele culturele Ďapartheidí van de PtolemaeŽn week zij slechts af doordat zij behalve haar moedertaal ook het Egyptisch (evenals vele andere oosterse talen) sprak, en doordat zij zich als Isis, als dochter van de zonnegod Re (zie Ra), liet vereren (Caesarion liet zij Horus noemen). Zij was een bijzonder intelligente en heerszuchtige vrouw. Haar liefdesaffaires met Romeinse voormannen dienden uitsluitend haar politieke ambities. Van de angst, de haat en ook de heimelijke bewondering die haar optreden bij de Romeinen opwekte, is Horatius (Oden I, 37) een welsprekende getuige.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009