header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Nicolaus Copernicus

 
   

Nicolaus Copernicus werd geboren op 19 februari 1473. Hij werd geboren als Mikolaj Kopernigk, maar zoals indertijd gebruikelijk onder publicerende geleerden (men schreef immers ook in het Latijn) noemde hij zichzelf met een verlatijnste vorm van zijn naam, Nicolaus Copernicus. Hij was een belangrijk geleerde en astronoom die bekend is geworden door zijn ideeŽn over de structuur van het zonnestelsel die een omwenteling in het wetenschappelijk denken van zijn tijd en in ons wereldbeeld hebben betekend.

Copernicus werd geboren in Torun, nu Polen (indertijd ook wel Thorn, Pruisen) en studeerde theologie en astronomie aan de universiteiten van Krakau, Bologna en Padua. Hij was daarom waarschijnlijk ook op de hoogte van het idee van Aristarchus dat niet de zon, maar de Aarde het middelpunt van het heelal vormde. Copernicus wordt beschouwd als de grondlegger van de heliocentrische theorie, die stelt dat de zon in het midden van het zonnestelsel staat en dat de planeten er omheen draaien ('helios' is Grieks voor zon). Wel bleef hij bij het idee van Claudius Ptolemaeus dat de planeten ťťnparige bewegingen maken, en ook bevatte dit model nog enkele tientallen epicykels.
Ook ging hij ervan uit dat alle andere sterren zich op dezelfde afstand van de Aarde bevinden als de zon, maar wel ver buiten de baan van Saturnus. Hij schreef al zijn ideeŽn in 1530 op in een groot werk, 'De Revolutionibus Orbium Coelestium' (Over de omwentelingen van de hemellichamen).
Hij publiceerde deze theorie, die in tegenspraak was met de leer van de katholieke kerk in die tijd, pas tegen het einde van zijn leven in 1543, omdat hij bang was voor de kerk. Hij was bang voor de kerk, omdat volgens hem de zon (het symbool van Christus) helemaal niet het diepste middelpunt van onze kosmos is, maar "gewoon" ergens rond dwaalde zoals alle andere sterren.
Op Copernicus' sterfbed kreeg hij het eerste exemplaar van zijn boek overhandigd. Hij schrok ervan, want hij zag dat de uitgever er eigenhandig een voorwoord in geschreven had, waarin stond, dat het heliocentrische wereldbeeld vooral moet worden gezien als een wiskundig model en niet als de realiteit. In 1616 werd zijn boek desondanks toch door de kerk op de Index van verboden boeken gezet.
Copernicus stierf op 24 mei 1543 in Frauenburg/Frombork, nu in Polen.
Cultureel gezien sloot hij meer aan bij de Duitse wetenschappelijke traditie hoewel hij zelf van geboorte Pool was. Zowel Polen als Duitsers hebben daarom de neiging hem als iemand van hun eigen nationaliteit te 'claimen'.
Galileo Galilei is bekend geworden om zijn onderbouwing en verbreiding van deze theorie, waardoor deze laatste inderdaad in een ernstig conflict raakte met de kerk.

 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009