header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Filips de Schone

 

 
   
Filips de Schone werd geboren te Brugge op 22 juni 1478 en overleed te Burgos op 25 september 1506.
Filips de Schone was de enige zoon van Maximiliaan I van Oostenrijk en van Maria van BourgondiŽ. Hij was van 1482 tot 1506 vorst van de Bourgondische Nederlanden. Deze omvatten toen Vlaanderen, ArtesiŽ, Henegouwen, Holland, Zeeland, Namen, Brabant, Limburg en Luxemburg. Van 1504 tot 1506 was hij ook koning van CastiliŽ.
Toen zijn moeder in 1482 stierf erfde hij de Nederlanden, maar zijn vader oefende het regentschap over deze gebieden uit zolang Filips minderjarig was. Tijdens zijn opvoeding in Mechelen stond de jonge hertog sterk onder invloed van de inheemse adel. Dat werd duidelijk toen hij in 1494 meerderjarig werd verklaard en persoonlijk het bewind in handen nam. Tijdens zijn regeerperiode kon hij rekenen op de steun van de Gewestelijke Staten en de Staten-Generaal. Bovendien was hij ook erg geliefd bij het volk in de Nederlanden.
Aanvankelijk stond zijn beleid vooral in functie van de belangen van de Nederlanden, wat neerkwam op een strikt neutrale houding in de conflicten tussen Frankrijk en Engeland. Op binnenlands vlak zette hij de centralisatiepolitiek van zijn voorgangers voort, o.m. door de Grote Raad definitief te Mechelen te vestigen.
In 1496 trad Filips in het huwelijk met Johanna van CastiliŽ, die later 'de waanzinnige' werd genoemd. Ze was de dochter van Ferdinand V van Aragon en Isabella van CastiliŽ.
Uit dit huwelijk werd in 1500 de latere
Keizer Karel V geboren. Toen ten gevolge van verschillende sterfgevallen Filips echtgenote de Spaanse vorstendommen Aragon en CastiliŽ erfde, werden Johanna en Filips in 1502 als troonopvolgers erkend. Vanaf dat moment maakte Filips de belangen van de Nederlanden ondergeschikt aan deze van zijn dynastie, zodat zijn beleid een plotse ommekeer kende. Een duidelijke Fransgezinde houding kwam in de plaats van de eerder aangehouden neutraliteitspolitiek.
Toen Isabella van CastiliŽ in 1504 overleed, liet Filips zich te Brussel tot koning van CastiliŽ uitroepen, ondanks het verzet van zijn schoonvader Ferdinand V van Aragon. Nauwelijks drie maanden na zijn aankomst in Spanje overleed Filips op geheimzinnige wijze.
Hij was de laatste vorst die de Nederlanden persoonlijk regeerde. Door zijn onverwachte dood in 1506 kwamen de Bourgondische provinciŽn in handen van zijn zoon Karel, en dus voor de tweede keer in handen van een minderjarige vorst. Andermaal trad keizer Maximiliaan van Oostenrijk als regent op.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009