header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Galileo (Galilei)

 
   
Op 8 januari 1642 overleed de Italiaanse natuurkundige en filosoof Galileo (Galilei) in Arcetri, bij Florence. Hij werd op 15 februari 1564 geboren in Pisa en was daar en ook in Padua hoogleraar. Galileo wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne astronomie. Als een van de eersten die een telescoop gebruikte, en waarschijnlijk de eerste die hem gebruikte voor astronomische waarnemingen, heeft Galilei vier manen van Jupiter ontdekt. Hij heeft ook de schijngestalten van de planeet Venus waargenomen, en kraters op de Maan.
Galilei kan gezien worden als de vader van de moderne astronomie. Op grond van bovenstaande waarnemingen en de theorie van
Nikolaus Copernicus kwam Galilei tot de conclusie dat de zon in het midden van ons zonnestelsel staat (de heliocentrische theorie).
Eerder dacht men, op grond van de geschriften van Ptolemeus dat de aarde in het middelpunt van het gehele universum stond, en dat de zon, de planeten en alle sterren om de aarde heen draaien. Dit was ook een van de leerstellingen van de Rooms Katholieke kerk. Na een aantal jaren kwam Galilei dan ook in conflict met de Kerk, alhoewel hij zelf volhield dat zijn werk slechts een zuiver theoretische beschrijving inhield, en niet in conflict was met de godsdienst, die hijzelf ook aanhing. Hij meende juist te laten zien hoe doordacht het door God geschapene in elkaar zat. Toch werd Galilei gedwongen afstand te nemen van zijn ontdekkingen, en werd hij in een kerkelijk proces veroordeeld tot levenslang huisarrest, van 1633 tot 1642. Overigens nam de paus pas stappen nadat Galilei een satire had geschreven waarin de paus werd voorgesteld als een dwaas. In 1633 was Galileo al een oude man van 69 jaar. Of hij na het vernemen van het vonnis inderdaad "Eppure si muove" (en toch beweegt zij - nl. de aarde om de zon) heeft gepreveld is onzeker maar dit is wel een bekende anekdote.
In 1737 werden de stoffelijke resten van Galileo opgegraven en overgebracht naar de Santa Croce-kerk in Florence, waar nu een fraai grafmonument te bewonderen is. Bij de opgraving is om onduidelijke redenen de middelvinger van zijn rechterhand afgehakt. Dit relikwie is te bezichtigen in het Museo di Storia della Scienza, ook in Florence.
Pas in 1992, 359 jaar na het proces, heeft Paus Johannes-Paulus II een excuus uitgesproken, waarmee Galilei's naam eindelijk werd gezuiverd en Galilei zelfs werd erkend als een gelovig mens.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

copyright WorldwideBase 2005-2009