header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 gebroeders Grimm
 

 
   
De Duitse taalkundige Wilhelm Grimm (rechts op de foto) werd geboren op 24 februari 1786 in Hanau. Wilhelm en zijn onafscheidelijke broer Jakob vormden de 'gebroeders Grimm', die ons heel wat volksliederen en volksvertellingen (sprookjes) achterlieten.

Wilhelm Grimm werd evenals zijn broer Jakob, in 1837 wegens zijn liberale opvattingen als hoogleraar te Göttingen afgezet. Was zijn broer vooral geniaal op het gebied van de taalkunde, Wilhelm onderscheidde zich als fijnzinnig literair bewerker van sprookjes en als kenner van de Duitse heldensage en middeleeuwse poëzie. Wilhelm overleed in Berlijn, op 16 december 1859.

Jakob Ludwig Karl Grimm werd geboren in Hanau op 4 januari 1785. Samen met zijn broer Wilhelm was hij de grondlegger van de Germaanse filologie, studeerde rechten, werd in 1829 hoogleraar in de Duitse oudheidkunde te Göttingen, maar werd om zijn liberale houding met zes andere hoogleraren in 1837 afgezet (de Göttinger Sieben). Met zijn werken legde hij de wetenschappelijke grondslag voor de historische taalwetenschap, volks- en sagenkunde, rechtsgeschiedenis en lexicografie. De samen met zijn broer verzamelde volkssprookjes (Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822, nw. uitgave 1948, d. F. Panzer; d. F. von der Leyen, 1968-1969) werden wereldberoemd en luidden het moderne sprookjesonderzoek in. De Deutsche Rechtsaltertümer (1828; 41899; herdr. 1955) zijn van groot belang voor de volkskunde, terwijl de Germaanse godsdienstgeschiedenis inzet met de Deutsche Mythologie (1835; herdr. 1985). Zijn Deutsche Grammatik (1819-1837) met de formulering van de wetten van de klankverschuiving en zijn Geschichte der deutschen Sprache (1848) maakten de snelle opbloei van de historisch-vergelijkende taalwetenschap mogelijk. Het door hem en zijn broer in 1852 opgezette Deutsches Wörterbuch, de Duitse woordenschat op historische basis, werd pas in 1963 voltooid. Jakob overleed in Berlijn, op 20 september 1863.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009