header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Georg Ohm
 

 
   
De Duitse natuurkundige Georg Ohm werd geboren op 16 maart 1787 in Erlangen, Beieren.
Georg Simon Ohm kwam uit een protestants gezin. Zijn vader, Johan Wolgang Ohm, was slotenmaker, zijn moeder, Elizabeth Beck was dochter van een kleermaker. Hoewel zijn ouders niet veel opleiding hadden gehad, was Ohm's vader een opmerkelijke man, die zichzelf tot een hoog peil had opgewerkt. Hij was zodoende in staat zijn zoons door zijn lessen een uitstekende opvoeding te geven aan Georg Simon en zijn broer Martin die een bekende wiskundige zou worden. Hun vader bracht hen op een hoog peil in wiskunde, natuurkunde en filosofie.
Na een studie aan de Universiteit van Erlangen werd Ohm leraar wiskunde aan diverse universiteiten. Op 11 september 1817 werd hij docent wis- en natuurkunde aan het Jezuïten Gymnasium van Keulen. Dit was een betere school volgens hem dan alle voorgaande. Hij had een goed uitgerust natuurkundig laboratorium ter beschikking, waar hij zijn zijn eigen onderzoek deed op het gebied van elektriciteit.
Hij ging, nadat hij de ontdekking van het electromagnetisme door Oersted in 1820 had vernomen, verder onderzoek doen. Hij was ervan overtuigd, dat, wat wij nu de 'Wet van Ohm' noemen, juist was, namelijk dat de verhouding van de stroom door de meeste materialen in relatie stond met de spanning en de lengte van de draad. Hij publiceerde zijn verhandeling in 1825.
In twee belangrijke verhandelingen in 1826 gaf Ohm een wiskundige beschrijving van geleiding in schakelingen naar het model van Fouries studie over warmtegeleiding. Deze verhandelingen gaan in op de gevolgen van de resultaten van experimentele bewijzen en, vooral in de tweede, was hij in staat wetten voor te stellen, die de resultaten van andere, werkend met galvanische elektriciteit konden verklaren. Deze tweede verhandeling was zeker de eerste stap naar de uitgebreide theorie, die Ohm gaf in zijn beroemde boek, gepubliceerd in het volgende jaar.
Wat nu bekend is als de 'Wet van Ohm', verschijnt in dit beroemde boek 'Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet', in 1827, waarin hij zijn complete theorie van de elektriciteit geeft. Het boek begint met de wiskundige achtergrond, die noodzakelijk was om de rest van het werk te begrijpen. We moeten hierbij opmerken, dat het noodzakelijk was, zelfs voor de leidende Duitse natuurkundigen, zo een wiskundige wiskundige achtergrond, om het werk te begrijpen, want toen werd de natuurkunde nog op niet-wiskundige wijze benaderd. En ook, dat ondanks Ohm's pogingen in zijn inleiding, hij niet erg succesvol was in het overtuigen van de oudere Duitse natuurkundigen, dat de wiskundige benadering de enige juiste was.
Elektriciteit was niet het enige onderwerp wat Ohm onderzocht, in 1843 gaf hij een uiteenzetting over de oorspronkelijke grondbeginselen van de fysiologische geluidsleer, betreffende de wijze waarop men samengestelde tonen hoort.
In 1849 kreeg hij een post als curator van het Beiers Academie Natuurkundig Kabinet en gaf ook les aan de Universiteit van München. Pas in 1852, twee jaar voor zijn dood kreeg Ohm zijn levenslange ambitie, de leerstoel voor natuurkunde aan de Universiteit.
Georg Ohm overleed op 6 juli 1854 in München.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009