header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Ho Chi Minh
 

 

>> bezoek ook onze speciale pagina over Vietnam <<

 
De Vietnamese staatsman Ho Tsji Minh of Ho Chi Minh, oorspronkelijk Nguyen Tat Thanh, later, tot 1942, Nguyen Ai Quoc, werd geboren in Kim Lien op 19 mei 1890.
Deze Vietnamese staatsman stamde uit een revolutionair nationalistisch gezin. Op Franse scholen in Hu en Saigon kwam hij in aanraking met de westerse cultuur. Reeds voor de Eerste Wereldoorlog vestigde hij zich in Parijs. Teleurgesteld over de resultaten van het Congres van Versailles (1919), dat niet, zoals hij gehoopt had, vrijheid en onafhankelijkheid voor de koloniale volken bracht, bekeerde hij zich tot het communisme en sloot zich aan bij de Franse communistische partij.
Na twee jaar verblijf in Moskou kwam hij in 1925 bij de staf van het Russische consulaat in Kanton en begon daar zijn werk, gericht op bevrijding van Indo-China. In Thailand bouwde Ho aan een communistische partij en in 1930 stichtte hij te Hong Kong de Indo-Chinese Communistische Partij. Hij leidde de eerste Vietnamese guerrillatroepen op, die overigens weinig succesvol opereerden tegen het Franse koloniale gezag. Na de nederlaag van Frankrijk in 1940 en de bezetting van Indo-China door de Japanners (1940-1941) deden zich nieuwe mogelijkheden voor.
De verzetsgroepen in Indo-China werden door hem gebundeld (1941) onder de naam Viet Minh. In 1942 werd Ho in China door de autoriteiten van Tjiang K'ai-sjek gearresteerd, maar later vrijgelaten toen bleek dat zijn organisatie de Chinese regering het best kon inlichten over Japanse troepenbewegingen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leidde hij in het grensgebied van China en Indo-China de Vietminh, die zowel tegen de Japanners als tegen de Fransen vocht. In augustus 1945, kort voor de Japanse overgave, riep Ho op tot een algemene opstand en op 2 september 1945 werd de Democratische Republiek Vietnam uitgeroepen. Ho werd de eerste president en premier.
Onderhandelingen met Frankrijk over de erkenning van de onafhankelijkheid van Vietnam brachten geen oplossing. Ho was bereid zeer ver te gaan, maar in december 1946 mislukte het overleg. De oorlog, in september 1945 begonnen in het zuiden toen de Fransen Saigon veroverden, breidde zich nu over het gehele land uit. Het einde kwam met de Geneefse akkoorden op 20 juli 1954.
Hierbij werd Vietnam in twee zones gesplitst, door een militaire demarcatielijn gescheiden. Beide gebieden hebben zich hierna in de praktijk tot afzonderlijke staten ontwikkeld: de Democratische Republiek Vietnam in het noorden en de in 1949 door de Fransen als tegenwicht ingestelde Republiek Vietnam in het zuiden. In 1955 droeg Ho de functie van premier over aan Pham Van Dong. In 1964 raakte zijn land betrokken bij de intussen in Zuid-Vietnam begonnen guerrilla tegen het regime in Saigon; van 1965 tot 1968 werd Noord-Vietnam door de Amerikanen gebombardeerd. Ho Tsji Minh, die ook bekend stond als een begaafd dichter en schrijver, werd een symbool van de revolutie in Azi. Hij overleed in Hanoi, op 3 september 1969.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

copyright WorldwideBase 2005-2009