header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Indira Gandhi
 

 
   
De Indiaase politica Indira Shrimati Gandhi werd geboren in Allahabad op19 november 1917.
In 1947 werden de belangrijkste delen van het toenmalige Brits-Indie, India en Pakistan, op basis van godsdienst (hindoeisme versus islam) van elkaar gescheiden. India werd een federatie van ruwweg langs etnische lijnen afgegrensde deelstaten. Rond het bezit van Kashmir voerden India en Pakistan in 1947 en 1965 oorlog. Oost-Pakistan werd in 1971 bezet door Indiase troepen en vervolgens onafhankelijk onder de naam Bangladesh. Tot 1977 werd India onafgebroken geregeerd door de Congrespartij, eerst onder Nehru en later onder diens dochter Indira Gandhi.
Indira Gandhi behoorde tot de Brahmin-kaste. Zij was de dochter van Jawaharlal Nehru en werd opgevoed op een kloosterschool. Vervolgens studeerde ze in Zwitserland en Engeland (Oxford). Zij werd in 1937 lid van de Congrespartij en kwam door haar activiteiten herhaaldelijk in de gevangenis. In 1940 huwde zij de advocaat en journalist Feroze Gandhi (geen familie van de Mahatma), die in 1960 overleed; uit dit huwelijk werden twee zoons geboren, van wie aanvankelijk slechts de jongste, Sanjay, een politiek actieve rol zou spelen.  Zij richtte tal van vrouwen- en sociale organisaties op. Na de dood van haar vader (1964) werd zij minister van Voorlichting en Omroep in het kabinet-Shastri. Na Shastri's dood (1966) werd zij gekozen tot leider van de Congrespartij en daarmee tot premier. In 1971 verwierf haar partij een grote meerderheid in het parlement. Gandhi slaagde er echter niet in de aanvankelijk door haar gepropageerde maatschappijhervorming in socialistische zin te verwezenlijken en zag zich geconfronteerd met een toenemende oppositie tegen haar beleid, dat steeds meer afhankelijk raakte van de steun van de behoudende krachten binnen de Congrespartij en daarbuiten. Wegens het feit dat zij (in strijd met de kieswet) bij de verkiezingen van 1971 gebruik had gemaakt van de diensten van ambtenaren, werd zij in juni 1975 veroordeeld, wat inhield dat zij gedurende zes jaar geen openbaar ambt zou mogen vervullen. Daar het hoger beroep bleef hangen, bleef zij echter aan als premier. Kort daarop liet zij alle oppositieleiders in het land arresteren en kondigde de noodtoestand af. Vervolgens liet zij het parlement een grondwetswijziging met terugwerkende kracht aannemen, volgens welke o.m. het punt waarop zij was veroordeeld, niet langer als onwettig kon worden aangemerkt. In januari 1977 verzachtte zij de noodtoestandsmaatregelen en kondigde algemene verkiezingen aan. Haar partij leed daarbij een grote nederlaag en Gandhi verloor haar parlementszetel (16-20 maart 1977). De nieuwe regering stelde een onderzoek in naar machtsmisbruik tijdens haar premierschap en liet haar in oktober 1977 arresteren; op bevel van de rechter werd zij echter na één dag weer vrijgelaten. De twisten in de Congrespartij leidden op 2 jan. 1978 tot een afsplitsing van Indira Gandhi met haar aanhangers als Congress-Indira. Bij tussentijdse verkiezingen wist zij een parlementszetel te verwerven maar de parlementsvoorzitter ontzegde haar de toegang tot deze zetel op grond van laakbaar gedrag. In 1980 behaalde zij bij parlementsverkiezingen een grote overwinning, waarna zij opnieuw premier werd.
In haar nieuwe regeringsperiode kreeg zij meer en meer te maken met het streven van de verschillende deelstaten om zich los te maken van het centrale gezag. Zij trad hard op in o.a. Assam, dat in 1982 onder rechtstreeks gezag van de regering in Delhi werd geplaatst. Ook de vaak bloedig uitgevochten tegenstellingen tussen moslims en hindoes en tussen hindoes en Sikhs zorgden voor grote spannigen. In 1984 bestormden legereenheden het Sikh-heiligdom in Amritsar, waarbij de extremistische Sikh-leider Sant Jarnail Singh Bhindranwale de dood vond.
Na de dood van haar lievelingszoon Sanjay, die bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam, betrok Indira Gandhi haar zoon Rajiv Ratna Gandhi meer en meer bij de politiek.  Op 31 oktober 1984 werd Indira Gandhi door twee van haar Sikh-lijfwachten doodgeschoten als vergelding voor de bestorming van de Sikh-tempel in Amritsar.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009