header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Isaac Newton
 

 
   
De Britse natuurkundige, filosoof, wiskundige en alchemist Sir Isaac Newton, officieel geboren op 25 december 1642 en overleden op 20 maart 1727, is volgens de Gregoriaanse kalender, die in Engeland pas in 1752 werd ingevoerd, geboren op 4 januari 1643 en overleden op 31 maart 1727.  Newton publiceerde o.a. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, beter bekend als de Principia.  Hierin beschrijft hij de zwaartekrachtwet en wetten van Newton, waarmee hij de grondlegger werd van de Klassieke mechanica.
Ook werd hij bekend door zijn experimenten met lichtbreking.
Als wiskundige staat Newton bekend als de mede-ontdekker van de infinitesimaalrekening of differentiaalrekening (met Gottfried Wilhelm Leibniz). Ook is het binomium van Newton naar hem vernoemd.
Behalve verschillende wetten is ook de eenheid van kracht, de Newton naar hem vernoemd. Newton's werk betekende een belangrijke aanzet tot de wetenschappelijke revolutie en Newton wordt dan ook algemeen erkend als één der zeer groten in de wetenschap, eigenlijk de belangrijkste natuurkundige tot Einstein. Interessant is daarom dat hij een groot deel van zijn leven naar hedendaagse inzichten zeer onwetenschappelijk bezig was, met name in de alchemie. Ook in zijn persoonlijke leven was hij bepaald een zonderling.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009