header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Jan Zonder Vrees

 

 
   
De Bourgondische hertog Jan Zonder Vrees wilde, net als zijn vader Filips de Stoute, de macht van de centrale overheid en van de vorst versterken. Daarom probeerde hij zoveel mogelijk de macht van de lokale instellingen te beknotten. Een van de belangrijkste hefbomen hiertoe was de controle over de belastingen. Hij slaagde erin om een percentage van de stedelijke indirecte belastingen naar de staatskas te doen vloeien. Alleen in Gent mislukte het opzet. De werking van de Raadkamer (hoogste beroepshof) en Rekenkamer (centrale, financiŽle instantie) werd verbeterd. De Raadkamer werd ter wille van de Nederlandstaligen van Rijsel naar Gent overgebracht, maar het Frans bleef de voornaamste voertaal.
Jan Zonder Vrees probeerde ook aan invloed te winnen in de buurstaten. In Brabant regeerde zijn broer Antoon. Hij reorganiseerde zijn hofhouding naar Bourgondisch model en voerde ook een centrale Rekenkamer in te Brussel. Na diens dood hoopte Jan Zonder Vrees regent te worden, maar de Staten van Brabant staken daar een stokje voor. Hij slaagde er wel in om Luik onder zijn voogdij te brengen. Ten slotte onderhield hij ook goede banden met zijn zwager Willem, graaf van Holland-Zeeland-Henegouwen.
De hertog wilde ook een stevige positie aan het Franse hof, omdat hij zodoende bijkomende inkomsten kon binnenrijven. Ondanks de Franse problemen met Engeland, probeerde Jan Zonder Vrees de Vlamingen de vrije hand te laten in hun betrekkingen met het eiland. In 1419 werd hij door zijn Franse rivalen vermoord.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009