header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Jane Grey

 
   
Op 10 juli 1553 werd de 15 jarige Lady Jane Grey gekroond tot Koningin van Engeland. Het zestiende eeuwse Engeland beleefde woelige religieuze tijden. Katholieken en Protestanten stonden elkaar naar het leven en waren bereid om voor hun geloof te sterven.
Jane Grey was een dochter van Henry Grey, markies van Dorset en hertog van Suffolk, die in het laatste regeringsjaar van Eduard VI grote invloed aan het hof had. Haar rechten op de troon berustten op het feit dat haar grootmoeder van moederszijde een zuster van Hendrik VIII was. Somerset had haar reeds met de koning willen laten huwen. In 1553 bewerkte haar oom Northumberland dat zij zijn zoon, Lord Guildford Dudley, huwde en dat Eduard VI tegelijkertijd zijn eigen zusters ten gunste van Jane Grey van de opvolging uitsloot. Jane nam na de dood van koning Eduard VI zeer tegen haar zin de kroon aan en deed onmiddellijk afstand ( na negen dagen ), toen de partij die haar als instrument gebruikte, niemands sympathie bleek te bezitten. Mary Tudor liet Northumberland onthoofden en Jane in de Tower opsluiten. Janes vader verzoende zich eerst met Mary, die intussen koningin was geworden, maar nam spoedig daarop weer deel aan een opstand. Daarop werden hijzelf, Jane en haar echtgenoot onthoofd in Londen op 12 februari 1554.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

copyright WorldwideBase 2005-2009