header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Paus
Johannes Paulus I

 

 
   

Albino Luciani werd op 17 oktober 1912 geboren in de gemeente Forno di Canale, in het dal van de Cordevole in de Dolomieten, en werd op 19 oktober in de parochiekerk van Canale d'Agordo gedoopt, in het bisdom Belluno. Hij ging de geschiedenis in als 'de paus van 33 dagen'.
Zijn vader was metselaar en werkte wegens de werkloosheid in de zomermaanden als gastarbeider in Zwitserland.
Later verhuisde hij met zijn gezin naar Murano in de Laguna Viva van VenetiŽ waar hij in de Venetiaanse glasindustrie werkte.Hij was actie socialist Albino Luciani ging naar het klein-seminarie te Feltre en vervolgens naar het groot-seminarie te Belluno.
Op 7 juli 1935 werd hij priester gewijd. Hij werd kapelaan in Canale d'Agordo en daarna in Agordo zelf waar hij onder meer godsdienstlessen gaf aan de lagere technische school. In 1937 werd hij vice-rector van het grootseminarie van Belluno en doceerde dogmatische theologie, bijbelexegese, moraal, patristiek, kunstgeschiedenis en kerkelijk recht.
Ondertussen stond hij ingeschreven als student aan de Pauselijke Gregoriana Universiteit te Rome waar hij op 25 februari 1947 promoveerde op het proefschrift 'L'origine dell'anima umana secondo Antonio Rosmini' ('De oorsprong van de menselijke ziel volgens Antonio Rosmini').
Naast zijn taak aan het seminarie werd hij in ditzelfde jaar benoemd tot pro-canselier van het bisdom Belluno.
Hij was secretaris bij de voorbereiding van de interdiocesane synode van Feltre en Belluno in 1947. Als directeur van de diocesane catechetische dienst nam hij deel aan de organisatie van het eucharistisch congres van Belluno in 1949 en gaf hij later een boek uit 'Catechesi in briciole' ('Catechese in kruimels/stap voor stap').
Op 15 december 1958 werd hij tot bisschop benoemd van Vittorio Veneto, en op 27 december door paus Johannes XXIII in de Sint Pieter te Rome gewijd. Als zodanig nam hij deel aan het Tweede Vaticaans Concilie.
Op 15 december 1969 werd hij door paus Paulus VI tot aartsbisschop en patriarch van VenetiŽ benoemd als opvolger van kardinaal Giovanni Urbani die op 17 september van dat jaar was overleden. In 1971 nam hij deel aan de bisschoppensynode als een van de 25 door de paus persoonlijk benoemde leden.
In 1972 werd hij vice-voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie, een taak die hij drie jaar vervulde. In het consistorie van 5 maart 1973 werd hij door paus Paulus VI tot kardinaal-priester gecreŽerd en kreeg als titelkerk in Rome de San Marco op de Piazza Venezia toegewezen. In 1974 en 1977 nam kardinaal Luciani als gewoon afgevaardigde deel aan de bisschoppensynode. Op 30 september 1975 werd hij door paus Paulus VI benoemd tot lid van de nieuw opgerichte congregatie voor de sacramenten en de goddelijke eredienst.
Paus Johannes-Paulus I sprak behalve Italiaans en Latijn, ook heel goed Frans en tamelijk goed Duits.

 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009