header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Joseph Goebbels
 

 
   
Op 29 oktober 1897 werd de Duitse nationalistische propagandist Joseph Goebbels geboren. Hij wordt in één adem vernoemd met de Nazi partij en met Adolf Hitler.
Goebbels, (Paul) Joseph werd geboren in Rheydt, Rijnland op 29 oktober 1897. Deze Duitse bewindsman nam wegens een mismaakte voet geen deel aan de Eerste Wereldoorlog. Hij promoveerde in 1922 te Heidelberg in de filosofie.  Reeds als student lid van de 'Völkische' beweging, werd hij in 1924 gouwleider van de gouw Rijnland van de NSDAP, maar in 1925 werd hij om zijn actie in het Rijnland en het Ruhrgebied door de Franse militaire autoriteiten uit het bezette gebied verbannen. Hitler maakte hem gouwleider van Berlijn, waar hij vooral de communisten met hun eigen demagogische middelen de wind uit de zeilen nam. Zijn propaganda onderscheidde zich naar de vorm door goed geënsceneerde massademonstraties en inhoudelijk door een fanatiek antisemitisme. In 1928 kwam Goebbels in de Rijksdag, in 1929 werd hij rijksleider voor de propaganda van de gehele partij en na Hitlers machtsovername (30 januari 1933) rijksminister voor Volksvoorlichting en Propaganda (de eerste propagandaminister ter wereld).  Hij ontwierp een systeem van gecentraliseerde berichtgeving, organiseerde op straffe wijze de pers en wist daardoor het geestelijk leven aan een strenge censuur te onderwerpen. Niet alleen werd de publicatie van bepaalde ongewenste berichten verhinderd, maar de Duitse pers werd ook gedwongen op grote schaal bepaalde 'gerichte' artikelen op te nemen. Periodiek hield Goebbels radioredevoeringen. Zijn streven de buitenlandse politieke opinie gunstiger voor het nationaal-socialisme te stemmen, faalde totaal. Allengs sloot hij het Duitse culturele leven in zijn wurgende greep (van hem zijn slagwoorden als Entartete Kunst). Met het steeds meer kritiek worden van de oorlogssituatie voor het Derde Rijk kreeg Goebbels geleidelijk de volle controle over de oorlogsinspanning in handen, hoewel hij als eerste onder de hooggeplaatste leiders de voor hen fatale afloop voorzag. Hij pleegde na Hitlers dood in Berlijn op 1 mei 1945 samen met zijn vrouw zelfmoord, nadat zij hun zes kinderen eerst hadden vergiftigd.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009