header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Juan Perón
 

 
   
Op 8 oktober 1895 werd de Argentijnse staatsman Juan Domingo Perón geboren in Lobos.
Deze Argentijnse militair en politicus nam als kolonel deel aan de staatsgreep van generaal Ramírez (1943) en steunde als staatssecretaris van Arbeid generaal Farrell (1944), waarna hijzelf minister van Oorlog en vice-president werd. Door zijn programma van sociale hervormingen maakte hij zich populair bij de arbeiders. Gedetineerd na een contra-staatsgreep (oktober 1945), werd hij door een volksbeweging uit de gevangenis bevrijd en in zijn functies hersteld. Voornamelijk door de steun van de arbeiders werd hij op 24 februari 1946 tot president van Argentinië gekozen; in dat jaar werd hij tevens bevorderd tot generaal. Een grondwetswijziging in 1949 verruimde zijn bevoegdheden en bevorderde dat hij in 1951 werd herkozen. Perón voerde in steeds sterkere mate een autoritair bewind, dat steunde op het leger en de door hem gestichte peronistische vakbonden. Hij legde de persvrijheid aan banden. Via een door krachtige regeringspropaganda ondersteunde sociale politiek, waarbij zijn tweede vrouw,
Eva Perón (Evita), een voorname rol speelde, trachtte hij het regime voor te stellen als beschermer van de arbeiders tegen de rijke 'oligarchen' en het 'imperialistisch' buitenlands kapitaal. Hoewel gekenmerkt door corruptie, politiek bedrog en terreur, betekende zijn beleid toch een zekere emancipatie van de arbeidende klasse. In 1951 onderdrukte hij een militaire revolte. Hierna matigde hij zijn nationalistische economische politiek en zijn anti-Amerikaanse houding. Aanhoudende conflicten met de Rooms-Katholieke Kerk inzake onderwijs en kerkbestuur leidden in 1955 tot zijn excommunicatie door de paus. Dit verzwakte zijn positie, waaraan verder ook een verslechterende Argentijnse economie en toenemende spanningen met feodaal-conservatieve groeperingen toe bijdroegen. Op 19 september 1955 werd hij door het leger ten val gebracht. Via Venezuela vluchtte Perón naar Spanje. De peronistische beweging werd verboden, maar bleef, mede dankzij haar machtige vakverbond, de CGT, een factor van betekenis in de Argentijnse politiek; in 1973 werd de peronistische partij onder de naam Partida Justicialista weer gelegaliseerd. In maart 1973 werd de peronistische kandidaat H. Campora gekozen tot president. Op 20 juni 1973 keerde Perón (na een mislukte poging in 1964 en een voorlopig verblijf in 1972) definitief terug naar Argentinië. Na Campora's besluit te zijnen gunste terug te treden, werd hij, bij opnieuw uitgeschreven verkiezingen op 24 september 1973, met ruim 60% van de stemmen tot president gekozen. Zijn derde vrouw, Isabel, werd vice-president. Juan Perón overleed in Olivos, op  1 juli 1974.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009