header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Koning
Lodewijk XV

 

 
   
Op 15 februari 1710 werd de Franse Koning Lodewijk XV (de vijftiende) geboren in Versailles.
Hij was koning van 1715 tot 1774, stamde uit het Huis Bourbon en was een achterkleinzoon van Lodewijk XIV (de zonnekoning) en zoon van Lodewijk, hertog van Bourgondië. Hij stond tot 1723 onder het regentschap van Filips, hertog van Orléans. Hij huwde Maria Leszczynska, de dochter van een verdreven Poolse koning (1725), op instigatie van Lodewijk Hendrik van Bourbon, prins van Condé. Deze voerde tot 1726 feitelijk het bewind en vreesde dat bij een kinderloos overlijden de kroon aan de Spaanse Bourbons of aan Orléans zou overgaan.
Na het overlijden van kardinaal De Fleury, opvolger van Condé, vatte de koning het plan op zelf te regeren, maar liet zich in feite beheersen door zijn maîtresses: de drie zusters Nesle, onder wie de hertogin de Châteauroux (tot 1744), de markiezin de Pompadour (tot 1764), de gravin Du Barry (tot 1774). Terwijl Fleury in de Poolse en de Oostenrijkse Successieoorlogen 's lands prestige nog had weten te handhaven, moest de gunsteling van Madame de Pompadour, Choiseul-Amboise, na de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) Frankrijks belangrijkste koloniën, Canada en Louisiana, alsmede de overheersende positie in Voor-Indië prijsgeven.
Daartegenover stond de verwerving van Lotharingen (1766) en Corsica (1768). De koning amuseerde zich door het onderhouden van een eigen diplomatie ( 'le secret du roi'), naast de officiële politiek, en interesseerde zich enigermate voor de strijd tussen de jansenistische parlementen en de jezuïeten, totdat de laatsten in 1764 verbannen werden. Aanvankelijk genoot de koning nog een grote populariteit (Louis le bien aimé), maar door zijn levenswijze verspeelde hij die geheel. Dit kwam o.a. tot uiting door de aanslag van Robert-François Damiens (5 januari 1757). Toen Maupeou, de opvolger van de in 1770 ten val gebrachte Choiseul, de zich tegen nieuwe belastingen verzettende parlementen ophief (1771), was de publieke opinie geheel tegen de regering. Lodewijk de vijftiende overleed op 10 mei 1774 aan kinderpokken. De begrafenis moest bespoedigd worden wegens de dreigende houding van het volk.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009