header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Koning Lodewijk IX
van Frankrijk

 

 
   
De Franse koning Lodewijk de negende (Louis IX) bijgenaamd de Heilige werd geboren in Poissy op 25 april 1214 en overleed nabij Tunis op 23 augustus 1270.
Hij was koning van 1226 tot 1270, uit het Huis Capet, zoon van Lodewijk VIII, stond aanvankelijk onder voogdijschap van zijn moeder, Blanche van CastiliŽ. Zijn intense vroomheid, die zijn politiek realisme niet in de weg stond, uitte zich m.n. in de deelname aan de Zevende Kruistocht (1248Ė1250), waarin hij gevangen werd genomen, terwijl hij na vrijlating nog vier jaar in SyriŽ verbleef, tegen Frankrijks belangen in. Hetzelfde geldt voor de Achtste Kruistocht, gericht tegen Tunis, waarbij Lodewijk de dood vond. Toch wist Lodewijk het interne evenwicht van het koninkrijk te verzekeren, door het bestuurlijk kader van Filips II August met baljuws uit te bouwen en deze door een kader van rechtsgeleerde controleurs te overkoepelen (1247). Verder ontwikkelden zich twee secties uit de Curia regis: enerzijds de centrale koninklijke rechtbank, het latere Parlement van Parijs, en anderzijds de Rekenkamer, voor de financiŽle sector. De territoriale expansie was beperkt en werd slechts afgerond met de aankoop van de territoria Blois, Chartres en M‚con. Lodewijk trad verder zeer vaak op als scheidsrechter in de internationale Europese politiek, o.m. in de opvolgingsstrijd tussen Avesnes en Dampierres in Vlaanderen en Henegouwen (1246 en 1256) en in het conflict tussen de Engelse koning Hendrik III en diens vazallen (1264). Lodewijk was in 1234 gehuwd met Margaretha van Provence. Hij werd in 1297 gecanoniseerd.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009