header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Leonid Breznjev
 

 
   
Op 19 december 1906 werd de Russische leider Leonid Breznjev geboren.
Het regime van Leonid Iljitsch Breznjev stond voor stabiliteit, rust en orde. Hij wilde de door Stalin gevestigde politieke orde handhaven maar zonder terug te keren naar een permanente terreur of politieke willekeur. Een herstel van de Stalin-cultus achtte het regime niet opportuun.
In de nieuwe grondwet van 1977 werd de leidende rol van de partij opnieuw bevestigd. De functies van het partijkader in de samenleving veranderden niet. De Koude Oorlog bevestigde het bestaan van een vijandige buitenwereld; internationale spanningen werden gebruikt om de éénpartijstaat te legitimeren en te versterken. Een communistische samenleving bleef in beeld, de verwachte datum van invoering werd steeds opgeschoven.
In economisch opzicht hield het Brezjnev regime vast aan Stalins planeconomie. In de jaren zestig leken de hoge economische groeicijfers het succes van de planeconomie te bevestigen. De Sovjetunie leek net als in de tijd van Stalin de achterstand op het Westen in te halen. Het landbouwbeleid bleef ongewijzigd.
Onder Brezjnev bleef de Sovjetunie een politiestaat, inclusief het systeem van politieke strafkampen. Onder zijn bewind valt Rusland Afghanistan binnen. Breznjev bleef voorzitter van de partij tot 1964.  Hij overleed op 10 november 1982
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

İ copyright WorldwideBase 2005-2009