header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Maria van
BourgondiŽ

 

 
   
Maria van BourgondiŽ werd geboren in Brussel op 13 februari 1457 en overleed naar aanleiding van een jachtongeval te Brugge op 27 maart 1482.
Maria van BourgondiŽ was de dochter en enig kind van
Karel de Stoute en diens eerste echtgenote, Isabella van Bourbon. Zij werd hertogin van BourgondiŽ, vorstin van de Nederlandse gewesten en gravin van Franche-Comtť.
Ze was ongeveer zes jaar oud, toen ze haar moeder voor het laatst zag en naar Gent werd gestuurd voor haar verdere opvoeding aan het Prinsenhof.
Bij gebrek aan een mannelijke erfgenaam had Karel de Stoute plannen om aan zijn dochter, die in politiek opzicht de meest begeerde bruid van West-Europa was en 'Marie la riche' werd genoemd, het Bourgondische rijk na te laten.
Na de onverwachte dood van haar vader, die op 5 januari 1477 te Nancy sneuvelde, kwam de macht in handen van zijn enige twintigjarige dochter. Zij was totaal onvoorbereid op haar taak en Frankrijk profiteerde ervan om de Bourgondische gebieden aan te vallen. De Staten-Generaal eisten van Maria, dat zij enkele door haar vader afgeschafte privileges in ere zou herstellen. In ruil erkenden de Staten haar als opvolgster en brachten zij een leger op de been om de Franse aanvallen af te slaan.
Als tegenprestatie verleende zij in 1477 aan het graafschap Vlaanderen het Groot Privilege, een soort grondwet, op basis van een aantal concrete klachten die de Staten-Generaal per gewest, per stand en per kwartier hadden ingezameld en die in grote lijnen gericht waren tegen de centralisatiepolitiek van Maria van BourgondiŽs voorouders. Via controle op en beperking van de vorstelijke macht, neergeschreven in het Groot Privilege, werden de bevoegdheden van Maria van BourgondiŽ sterk aan banden gelegd.
Nog datzelfde jaar huwde Maria van BourgondiŽ met Maximiliaan I van Oostenrijk. Hij behoorde tot de dynastie van de Habsburgers en was de zoon van de Duitse keizer. Als prins-gemaal werd hij ook regerend vorst. Maximiliaan concentreerde zich in eerste instantie op de verdediging van de Nederlanden tegen de Franse agressie.
Na vijf jaar huwelijk stierf Maria vroegtijdig tengevolge van een jachtongeval. In haar testament werden de voogdij over haar kinderen en het regentschap over het Bourgondische hertogdom toegewezen aan Maximiliaan.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009