header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Octavianus

 
   
Na de dood van Caesar brak er een burgeroorlog uit. Caesar's adoptiefzoon Octavianus versloeg de moordenaars van Caesar en kreeg de macht voor zich alleen. Hij werd de eerste keizer van het Romeinse Rijk.
Octavianus maakte een verdeling in keizerlijke provincies (Spanje, GalliŽ, IllyriŽ, SardiniŽ, Corsica en gebieden in Klein-AziŽ) die hij zelf via afgezanten bestuurde en Senaatsprovincies (de andere provincies). Op 13 Januari 27 v.Chr. gaf Octavianus zijn buitengewone bevoegdheden terug aan de Senaat, waardoor de republiek in naam werd hersteld. Hij kreeg echter naast de eretitel Augustus, verhevene, zoveel bevoegdheden van de Senaat terug, dat hij feitelijk alle macht in handen hield en hij kon regeren als een vorst.
Hij bezat het oppercommando over de drie provincies in de grensgebieden met de grootste legers: GalliŽ, Spanje en SyriŽ en hij nam de militaire titel imperator aan. Vanaf 23 v.Chr. kreeg Augustus tevens de bevoegdheid van volkstribuun, waardoor hij de beschikking kreeg over het veto-recht. Met dit recht kon hij elke beslissing van de Senaat ongeldig verklaren. Augustus voerde een staand leger in met een diensttijd van zestien a twintig jaar. Hij gebruikte zijn leger om de grenzen te verdedigen.
Augustus wou zoveel mogelijk natuurlijke grenzen, dus daarom moesten zijn generaal Agrippa en zijn stiefzonen Tiberius en Drusus nog een harde strijd voeren, met name in de Donaulanden. De natuurlijke grenzen werden gevormd door de rivieren (Rijn, Donau en Eufraat), woestijnen (Sahara en de Arabische woestijn) en zeeŽn (Atlantische Oceaan en de Zwarte zee).
In 9 v.Chr. werd ter ere van de algemene vrede, de Pax Romana, te Rome een altaar ingewijd en in 9 n.Chr. probeerde Augustus het gebied tussen de Rijn en de Elbe aan zijn rijk toe te voegen. Hij leed echter een verpletterende nederlaag. Na zijn dood werd hij goddelijk verklaard.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009