header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Sese Seko Mobutu

 

 
   
Mobutu, Joseph-Désiré, ook Mobutu Sese-Seko (Kuku Ngbendu Wa Za Banga) (Lisala 30 okt. 1930) Zaïrees militair en staatsman, diende van 1948 tot 1956 bij de Force Publique en werd daarna redacteur van twee in Leopoldstad (thans Kinshasa) verschijnende kranten. Hij sloot zich in 1958 aan bij de door Lumumba geleide Mouvement National Congolais en bekleedde de functie van staatssecretaris in de eerste Kongolese regering. In juli 1960 volgde zijn benoeming tot kolonel-stafchef van het Kongolese leger. Toen Lumumba en Kasavubu met elkaar in conflict waren geraakt, nam hij op 14 sept. 1960 het bewind in handen. Na benoeming van Ileo tot premier trok hij zich in febr. 1961 uit de politiek terug.
Mobutu, inmiddels tot generaal gepromoveerd, werd 7 jan. 1961 bevelhebber van het Kongolese nationale leger. In de nacht van 24 op 25 nov. 1965 zette hij door een staatsgreep president Kasavubu af en proclameerde zichzelf tot staatshoofd. Op 20 okt. 1966 nam hij ook het premierschap op zich. Hij schakelde de oppositie uit, herstelde met straffe hand de orde in het land en trad vaak op als bemiddelaar in geschillen tussen Afrikaanse landen.
Sinds 1970 voerde hij een politiek van terugkeer naar de authenticiteit. Zo werden talrijke geografische en persoonsnamen verinheemst: Kongo werd Zaïre, hij zelf Mobutu Sese Seko. Zijn keuze tegen de bevrijdingsbeweging MPLA in de Angolese oorlog lokte scherpe kritiek uit in Afrika. Hoe wankel zijn positie in feite echter was, bleek bijv. in 1978, toen een opstand in het koper- en uraniumrijke Shaba (voormalig Katanga) uitbrak en zijn regime slechts met westerse militaire hulp in het zadel gehouden kon worden.
De toenemende binnenlandse kritiek op persoon en politiek van de president leidde ertoe dat Mobutu in 1990 gedwongen werd de monopoliepositie van zijn eenheidspartij, de Mouvement Populaire de la Révolution (MPR), op te geven en andere politieke partijen toe te staan. Muiterij in het Zaïreese leger, ontaardend in grootschalige plunderingen en protesten tegen zijn straffe bewind, was er de oorzaak van dat hij in sept. 1991 samen met de oppositie een regering van nationale redding moest samenstellen.
Sinds begin jaren negentig zijn grote delen van Zaïre bestuurloos en stortte de economie in elkaar. In 1993 introduceerde de regering een nieuwe munt met als doel de hollende inflatie de kop in te drukken. Toen bleek dat deze snel in waarde daalde en niet overal in Zaïre als betaalmiddel werd geaccepteerd braken opnieuw plunderingen en muiterij uit. In 1994 benoemde Mobutu een nieuwe regering onder premier Leon Kengo Wa Dondo en wist Mobutu door de instroom van meer dan een miljoen vluchtelingen in Zaïre vanuit buurland Rwanda zijn internationale positie te verbeteren. Over de repatriëring van vluchtelingen raakte hij in conflict met zijn premier.
Mobutu leidt aan prostaatkanker en werd hiervoor in 1996 in Zwitserland behandeld. Tijdens zijn verblijf in Zwitserland en Frankrijk in 1996 brak in Oost-Zaïre een opstand uit tegen zijn bewind. Rebellen van het ADFL onder leiding van
Laurent-Désiré Kabila slaagden er in korte tijd in het gedemoraliseerde Zaïrese leger diverse nederlagen toe te brengen en een groot deel van Zaïre te veroveren.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009