header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Sint Jozef
 

 
   
19 maart  is de kerkelijke feestdag van Sint Jozef, o.a. de patroonheilige van de vaders en de timmerlieden.
Het verhaal van de 'miskende' vader

De katholieke heilige Sint Jozef leefde van ongeveer 40 voor Christus tot 20 na Christus.
Zijn hoogfeestdag is op 19 maart, en zijn feestdag op 1 mei. Voor de katholieken was hij de (pleeg)vader van de Zoon van God. Radeloos zal Jozef geweest zijn, toen zijn verloofde zwanger werd van een kind dat de zijne niet was. In een droom verschijnt hem een engel. Hij mag Maria niet in stilte verlaten, maar moet haar tot zijn vrouw nemen, want het kind in haar schoot zou de langverwachte messias zijn. Met de hoogzwangere Maria gaat hij naar Bethlehem voor een volkstelling. Terwijl de geboorte nabij is, is er geen plaats in de stad. In een grot vinden ze onderdak en wordt het kind geboren. Herders en koningen kwamen eer bewijzen en de oude Simeon voorspelt in de tempel het lijden van hun kind. Dan verschijnt weer een engel. Ze moeten vluchten : koning Herodes wil Jezus doden. Gehaast neemt hij met zijn gezin de vlucht naar Egypte. Daar blijven ze tot de engel weer verschijnt en zegt dat ze naar huis kunnen omdat Herodes dood is. In Nazareth zal Jezus opgroeien en het timmeren leren. Nog eenmaal horen we van Jozef wanneer Maria en Jozef Jezus kwijt zijn op de terugreis van Jeruzalem. Daarna wordt er in het Nieuwe Testament met geen woord meer over de heiligste aller huisvaders gesproken.
In feite was Jozef een toeschouwer zonder duidelijke rol. Ondanks het feit dat hij leefde in de eerste eeuw en hij volgens de traditie de geboorte van Christus van dichtbij als 'vader' meemaakte, startte zijn verering als heilige pas in 1479. Van de latere kerkleer mocht Jozef geen seks hebben en werd Maria resoluut als een maagd vereerd. Wordt in de bijbel gesproken over broers en zuster van Jezus, dan werd dat uitgelegd als neven en nichten. Jozef moest net als Maria maagd zijn en blijven. Er wordt wel gesproken over een huwelijk, maar omdat de kerk spreekt over Maria 'altijd maagd' kan dat betekenen dat het echte huwelijk nooit is voltrokken. Jozef is dus ook niet de biologische vader en de term 'een Jozefhuwelijk' duidt heden ten dage nog steeds op een seksloos huwelijksleven.
Toen Jozef begreep dat Maria zwanger was, wilde hij haar eigelijk het liefste verlaten. Maar door een engel werd zijn gemoedsrust hersteld. Het kind was verwerkt door de Heilige Geest en hij diende bij Maria te blijven om het kind mee op te voeden. Daarnaast zou hij aan het hoofd komen van de Heilige Familie (Maria, Jozef en Jezus), maar dat was dan ook blijkbaar de enige huldiging die hem te beurt viel.
Jozef zou al vroeg zijn overleden. Zijn beroep als timmerman maakte hem tot patroon van de timmerlieden. Door de Middeleeuwer werd Jozef afgebeeld als een impotente oude man die als figurerend lantaarndrager bij de kribbe stond. Dit maakte hem ook tot de patroon van de oude mens die sterven gaat.

Van volgende zaken is Sint Jozef de patroonheilige
tegen twijfels - families - zij die een huis zoeken - arbeiders - zij die vechten tegen het communisme - snoepfabrikanten - tegen aarzeling - vaders - pioniers - reizigers - sociale onrechtvaardigheid - stervenden.
St. Jozef is de patroonheilige in de volgende landen en steden : BelgiŽ, BohemiŽ, Korea, Peru, Oostenrijk, Canada, Mexico, Vietnam, Florence, SiciliŽ en Turijn. Heden ten dage wordt hij aanzien als de 'beschermer van de Rooms Katholieke Kerk'.
 
Weerspreuken
- St. Jozef helder en klaar,geeft licht een vruchtbaar jaar.
- Is het met St. Jozef klaar, reken op een ruim goed jaar.
- Als het helder is op St. Jozefdag, een goed jaar men verwachten mag.
- Een schone St. Jozef geeft een goed jaar.
- Sint Jozef schoon en goed, een vruchtbaar jaar hopen doet.
 
   

Nieuwe pagina 1



uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009