header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Sint Patrick
 

 
   St. Patrick's Day - Ierland - 17 maart

St Patrick (in het Nederlands Patricius en in het Iers Pádraig), de patroonheilige van Ierland, werd geboren in het westen van Engeland. Op 16-jarige leeftijd werd hij door Ierse plunderaars gevangen genomen en als slaaf in Ierland verkocht. Als herder leerde hij in eenzaamheid te leven in Gods tegenwoordigheid. Na zes jaar hoorde hij een goddelijke stem die zei dat hij scheep moest gaan. Waarschijnlijk meegenomen door piraten landde hij op de Engelse westkust en slaagde hij er na een barre tocht in bij zijn familie terug te keren. Hij kreeg een elementaire opleiding voor het pastoraat, die vooral bestond uit het aanleren van een vierde-eeuwse geloofsbelijdenis en een inwijding in de Latijnse bijbel.
Na veel gewetensstrijd liet hij zich tot bisschop wijden. Hij vertrok rond 431 als missionaris naar Ierland. Volgens de overleveringen vestigde hij zich na enige tijd in Armagh (ca. 444). Hij voerde echter geen strakke kerkelijke structuur in. En evenmin was hij de brenger van een Latijnse cultuur. Hij wist duizenden te winnen voor een in eenvoudige termen gestelde christelijke geloofsleer en een daadwerkelijk christelijk leven waarin het monastieke element niet ontbrak.
De kerstening van de Ieren was vooral een diplomatieke onderneming omdat St Patrick de verschillende regionale koningen en andere hoogwaardigheidsbekleders met respect en vooral met geschenken gunstig moest stemmen. Hij werkte met name in het Westen en Noord-Westen van het eiland. Zijn successen wekten afgunst op. De druďden waren geduchte tegenstanders en ook de Britse clerus bekeek zijn daden met scepsis.
Nadat de Engelse vorst Coroticus op slavenjacht Ierland overvallen had en daarbij aanhangers van St Patrick doodde excommuniceerde St Patrick hem. Hierdoor kreeg hij het aan de stok met de Britse geestelijkheid die van opvatting was dat een Ierse bisschop niet het recht had een Engelse vorst te excommuniceren.
St Patrick verdedigde zich tegen deze aanvallen door het schrijven van zijn Confessio. Het was een geschrift (zoals zoveel missionarissen en succesvolle geestelijken uit de Middeleeuwen schreven) waarin hij zijn motieven en handelswijze als uitsluitend door god geďnspireerd voorstelde.
St Patrick werd vaak afgebeeld in bisschoppelijk gewaad met slangen en een klaverblad (shamrock) aan zijn voeten, omdat hij Ierland van de slangen zou hebben bevrijd en het geheim van de Heilige Drie-eenheid aanschouwelijk zou hebben gemaakt met behulp van een klaverblad. St. Patrick's Day wordt op 17 maart door alle Ieren, waar dan ook ter wereld, gevierd. Dit gebruik stamt uit de zevende eeuw en het is sindsdien een ononderbroken traditie.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

Š copyright WorldwideBase 2005-2009