header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Susan Anthony
 

 
   

En van de belangrijkste Amerikaanse voorvechtsters in de strijd voor de Rechten van de Vrouw, was Susan B(rownell) Anthony.

Susan Anthony werd geboren in het jaar 1820. Zij wijdde samen met Elizabeth Stanton, vijftig jaar van haar leven in de strijd voor gelijkheid in Amerika, maar stierf (in het jaar 1906) voordat het 19de amendement, op 18 augustus 1920, effectief werd goedgekeurd. Het Amerikaanse Congres nam op dat moment een wet aan, waarin het stemrecht voor de vrouw werd geregeld.
Aanvankelijk konden beide dames zich verheugen op een groeiende achterban. Na de afschaffing van de slavernij in 1865 veranderde deze situatie, doordat de strijd tegen de slavernij en de rechtsongelijkheid voor vrouwen al die jaren gecombineerd was aangepakt. Om het tij te keren werd in 1868 de National Woman Suffrage Association (nationale feministische organisatie) opgericht, waarvan Elizabeth Stanton de eerste voorzitster werd. Later dat jaar, vond de oprichting van het tijdschrift Revolution plaats. Met dit tijdschrift richtte Stanton zich niet alleen op de rechtsongelijkheid, want Stanton was ervan overtuigd dat ook de plaats die de vrouw in de samenleving innam verbeterd diende te worden. Stanton protesteerde tegen seksueel geweld waaraan vrouwen blootstonden. Bovendien moesten vrouwen een betere opleiding krijgen en zou de zorg voor kinderen een zaak van beide ouders moeten zijn.
In 1881 publiceerden Stanton en Anthony de eerste uitgave in de reeks History of Woman Suffrage. De feministische gedachte begon bij steeds meer vrouwen aan te slaan. Overal in Amerika organiseerden de vrouwen zich. Deze groepjes volgden niet altijd de aanpak van Stanton. Veel Amerikaanse vrouwen waren er echter van overtuigd dat morele veranderingen nodig waren. In 1890 vond de oprichting van de minder radicale American Woman Suffrage Association plaats, waarin alle Amerikaanse feministes zich verenigden. Elizabeth Stanton werd de voorzitster van deze beweging.
Stanton publiceerde in 1895 haar Women's Bible. In deze uitgave onderzocht ze het seksistische gehalte van het Oude Testament. Na een storm van protest moest ze haar functie als voorzitster van de AWSA opgeven.
Ter nagedachtenis aan Susan Anthony, werd op 13 december 1979 de eerste 'Susan B.Anthony dollar munt' geslagen.

 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

copyright WorldwideBase 2005-2009