header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Virginia Woolf
 

 
   
De beroemde Engelse schrijfster Virginia Woolf werd geboren op 25 januari 1882.
Virginia woolf stamt uit een Engelse adellijke familie met aanzien. Reeds in haar kinderjaren werd ze door haar ouders met een uitgesproken intensieve opleiding gestimuleerd in haar geestelijke interesses. Ze kreeg onderricht in het Grieks en het Latijn en had een voortdurende gesprekspartner in haar vader die onderlegd was in Engelse literatuur en geschiedenis. Haar gevoeligheid en haar productieve drang die aan zelfverloochening grensde waren in haar latere literaire loopbaan de oorzaak van regelmatige zenuwinzinkingen. De pogingen van haar echtgenoot, Leonard woolf, om haar af te leiden van overdreven inspanningen door andere bezigheden (in 1917 richtte het paar een eigen uitgeverij op) hadden geen succes. Omdat in het door oorlog geteisterde Europa de functie van de dichter ter discussie werd gesteld, nam ze op 28 maart 1941 vrijwillig afscheid van het leven.
Woolf's literair werk omvat romans, verhalen en essays. Het was haar bedoeling de mens in zijn eigenheid niet van buitenaf te karakteriseren, maar van binnenuit aan de hand van de "bewustzijnsstroom" zo authentiek mogelijk voor te stellen. Daarom zijn haar romans ("Mrs. Dalloway", 1925; "To the lighthouse", 1927; "A room of one's own", 1940) meestal niet gebaseerd op een gebeurtenis die men kan navertellen, maar het gebeuren is een aaneenschakeling van innerlijke monologen rijk aan metaforen en ligt in de figuren zelf. Omwille van haar engagement voor de emancipatie van de vrouw is Woolf's persoon en werk vooral de laatste jaren een geliefd onderwerp van onderzoek geweest van de vrouwelijke literatuurwetenschap. Maar ongeacht dit feit behoren Woolf's romans door het experimenteren met nieuwe verhaalvormen samen met de boeken van James Joyce en Marcel Proust tot de meest vernieuwende dichtwerken van de literaire Moderne Tijd. Verdere werken: "Orlando" (roman, 1928); "The waves" (roman, 1931).
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

copyright WorldwideBase 2005-2009