header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Willem I
de Veroveraar

 

 
   

William of Willem I werd geboren in Falaise, waarschijnlijk  in de herfst van het jaar 1028.  Hij overleed in Rouen op 9 september 1087.
Willem I de Veroveraar was Koning van Engeland van 1066 tot 1087 en hertog van NormandiŽ van 1035 tot 1087.  Hij was de natuurlijke zoon van Robert van NormandiŽ en Herleva, de dochter van een leerlooier. Als kind volgde Willem zijn vader in NormandiŽ op en werd herhaaldelijk bedreigd door het ongedisciplineerde ridderschap. Door de overwinning bij Val-Ťs-Dunes (1047) vestigde hij zijn effectief gezag in het hertogdom, dat hij zowel op politiek als op kerkelijk gebied stevig reorganiseerde. Toen de Engelse koning Eduard de Belijder kinderloos overleed, was Willem een van de pretendenten voor de opvolging, op grond van bloedverwantschap en bepaalde beloften hem door Eduard gedaan.  Op 14 oktober 1066 versloeg hij de opvolger van Eduard, Harold, te Hastings en hij werd op kerstdag van hetzelfde jaar tot koning van Engeland gekroond. Hij bleef hertog van NormandiŽ, zodat een personele unie tussen de twee staten tot stand kwam. In de jaren na de verovering kwamen talrijke NormandiŽrs en andere continentalen naar Engeland, waar zij in kerk en staat de hand legden op alle belangrijke posities en op het grondgebied. Sporadische weerstand van de inheemse bevolking tegen die kolonisatie werd neergeslagen, hetgeen vooral in het noorden in 1069Ė1070 tot grootscheepse verwoesting leidde. Tegen het einde van zijn regering liet Willem het Domesday Book
aanleggen. Tijdens zijn bewind werd het leenstelsel in Engeland ingevoerd.  De koning bezat zelf ongeveer een kwart van de Engelse bodem, evenals de kerk, en de grote koninklijke vazallen bijna de helft: dit was de grondslag van een feodaal leger van ca. 5000 ridders. Willem werd begraven in de door hem opgerichte St.-Stefanusabdij te Caen. Hij was gehuwd met Mathilde, dochter van de Vlaamse graaf Boudewijn V. Zijn oudste zoon, Robert Curthose, volgde hem op in NormandiŽ, de tweede overlevende zoon, Willem II, in Engeland en de jongste zoon, Hendrik, werd in 1100 koning van Engeland.

 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009