header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Willem Barentsz
 

 
   
Willem Barentsz werd geboren in Terschelling in het jaar 1550.
Deze Nederlandse zeeman en cartograaf voer aanvankelijk op Spanje en de Middellandse Zee en gaf in 1597, met medewerking van Plancius, een Nieuwe beschrijvinghe ende caertboeck van de Middellandtsche Zee uit, met een merkwaardige Inleydinghe over zeevaartkunde en cartografie. Zijn bekendheid dankt hij vooral aan drie pogingen om langs het noorden van Europa en AziŽ in IndiŽ te komen. De eerste reis (1594) onder Corn. Cornelisz. Nay leidde tot de ontdekking van de westkust van Nova Zembla, de tweede tocht (1595) onder dezelfde had geen resultaat. Op de derde tocht (1596-1597), waarop Barentsz wilde overwinteren om in het volgende voorjaar de reis voort te zetten, geschiedde de overwintering onvrijwillig, doordat het schip van Jacob van Heemskerck, waarop Barentsz als wetenschappelijk leider voer, in het ijs bekneld raakte. Tevoren waren Bereneiland en Spitsbergen ontdekt en in kaart gebracht. In een uit scheepsdelen gebouwde hut (het 'Behouden Huys') werd onder grote ontberingen op Nova Zembla overwinterd. In het voorjaar verliet men in twee open boten het eiland. Barentsz stierf vůůr de bewoonde wereld werd bereikt; zijn metgezellen bereikten Kola. Het door hem in de hut geschreven en daarin achtergelaten verslag (het cedelken) werd met een aantal andere voorwerpen in 1871 door de Noor E. Carlsen teruggevonden en berust thans in het Rijksmuseum te Amsterdam. Grote documentaire waarde bezit ook het ooggetuigenverslag van Gerrit de Veer. 20 juni 1597 : op zijn derde reis op zoek naar een noordoostelijke doorgang van Europa naar AziŽ, overleed de Nederlandse zeeman Willem Barentsz, naar wie de Barentzee werd genoemd. 
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009