header componisten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

 Beer Giacomo

 

 
   
 
 

Beer (Meyerbeer), Giacomo

(eig. Jakob Liebmann Beer; Berlijn 1791 - Parijs 1864)

Duits componist en pianist. Meyerbeer genoot vanaf zijn vijfde jaar muziekonderricht en trad als negenjarige reeds in het openbaar op. Kort daarop werd hij leerling van Clementi, en vervolgens van de beroemde muziekschool van Zelter te Berlijn. Maar zijn eigenlijke leraar en vormer werd abt Vogler te Darmstadt (1810). Inmiddels had Meyerbeer reeds naam gemaakt als pianist (o.a. te Wenen en Venetië) en als componist (met een zestal Italiaanse opera's). Van 1823 tot 1826 woonde hij te Berlijn. In 1826 vestigde hij zich te Parijs, waar hij tot zijn dood bleef wonen. In deze stad maakte hij wereldnaam met groots opgezette opera's, briljant geschreven voor het theater, vaak vol overrompelende en soms pompeuze taferelen. Hiertoe behoren: Robert le Diable (1831), Les huguenots (1836), Le prophète (1848), l'Etoile du Nord (1859) en l'Africaine (oftewel Vasco da Gama , 1865). Niettegenstaande de vaak wat al te eenvoudige thematiek heeft de operakunst van Meyerbeer grote invloed gehad op navolgers, zoals Halévy, Wagner (die hem om zijn jood-zijn verguisde), Massenet, Gounod, en zelfs Verdi. Zijn vele overige opera's, zijn orkestwerken, zijn pompeuze koorwerken en zijn balletten zijn nauwelijks nog van belang.

Meyerbeer stierf na een kortstondige ziekte als een rijk en geëerd man: vele malen onderscheiden, doctor honoris causa van verschillende universiteiten, erelid van diverse belangrijke instituten. Hij genoot van zijn erkenning, maar deed ook veel voor anderen, zelfs voor Wagner, die hem haatte.
 

 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009