header componisten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

 Carl Bach

 

 
   
Klik op de radio
voor een fragment
 

 
 

 

Bach, Carl Philipp Emanuel

(bijgenaamd: de Berlijnse of Hamburgse Bach; Weimar 1714 - Hamburg 1788)

Duits componist en klavecimbelspeler. Carl Philipp Emanuel Bach was een van de zonen van Johann Sebastian Bach. Hij werd opgeleid door zijn vader in het klavecimbel- en orgelspel en in compositie. Hij begon te componeren ongeveer in de tijd dat de familie naar Leipzig was verhuisd (1723) omdat zijn vader daar tot cantor-organist was benoemd. Tegelijkertijd studeerde hij rechten aan de universiteit van die stad. Deze studie zette hij voort aan de universiteit van Frankfurt an der Oder. Hij voorzag in zijn levensonderhoud door het geven van muzieklessen. Zijn kwaliteiten vielen al spoedig op, vooral nadat hij ook enkele concerten had geleid. De composities uit die tijd stonden nog geheel onder invloed van die van zijn vader.

In 1738 werd hij aangesteld als musicus aan het hof van kroonprins Frederik van Pruisen. Toen deze twee jaar later de troon besteeg, nam hij Carl Philipp Emanuel mee naar zijn hof te Berlijn. Bach vervulde daar de functie van hofklavecinist en hofmuziekleraar. Zijn salaris was uiterst bescheiden, maar zijn roem steeg. Zijn werken gingen nu een persoonlijke en oorspronkelijke stijl vertonen en vonden gretig aftrek. Vooral zijn geschrift Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (1753) maakte hem tot de grootste klavierpedagoog van zijn tijd.

Door politieke zorgen tengevolge van de Zevenjarige Oorlog had de muzikale vorst echter weinig gelegenheid zich met zijn muziekhobby bezig te houden. Ter compensatie van het gebrek aan belangstelling benoemde prinses Amalia Carl Philipp Emanuel tot kapelmeester. Desalniettemin bleef zijn positie weinig comfortabel. In 1768 kreeg hij echter de gelegenheid zijn positie te verbeteren: als opvolger van Telemann kon hij een functie krijgen als muziekdirecteur te Hamburg. Ineens wilde Frederik II hem echter niet missen. Slechts met de grootste moeite wist Bach zijn ontslag te krijgen. Evenals in Berlijn verkeerde hij in Hamburg in de kringen van de artistieke en geestelijke elite. Hij was er al spoedig een zeer gezien figuur.

Via de Nederlandse diplomaat Van Swieten kwam hij in contact met uitgeverij Artaria in Wenen, die zich plotseling zeer ging interesseren voor zijn muziek. Nadat verschillende werken van hem waren uitgegeven, werd zijn muziek al snel in Wenen hoog gewaardeerd. Eindelijk braken voor Bach comfortabele jaren aan. Hij leefde als vermaard componist, internationaal gevierd klavierpedagoog en beroemd clavichord- en klavecimbelspeler. Wellicht werd hij nog het meest geroemd om zijn fabuleuze improvisatiekunst.

Voor de ontwikkeling van de klaviermuziek is Carl Philipp Emanuel Bach een sleutelfiguur geweest. Door zijn eigen muziek, maar met name ook door de grote invloed die hij op de Weense meesters Haydn en Mozart uitoefende, heeft hij de pianomuziek geheel nieuwe mogelijkheden geboden. Ook voor de ontwikkeling van de sonate is hij van onschatbaar belang geweest: hoewel al eerder aantoonbaar, is de doorwerking in zijn Sonaten mit veränderten Reprisen (Wq 50, uit 1760) een bewust gehanteerd onderdeel van de hoofdvorm geworden.

Zijn oeuvre bestaat verder uit de Preussische Sonaten, de series Sonaten für Kenner und Liebhaber, de Württembergische Sonaten, vioolsonates, gambasonates, sonates voor blaasinstrumenten, met name voor fluit en hobo, triosonates, allerhande soloconcerten, symfonieën en vele kerkelijke en wereldlijke koorwerken: passies, oratoria, cantates en liederen.

 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009