header componisten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Dans

 

 
   


 

 

 


ballet.jpgOnder dans verstaan we het uitvoeren van min of meer systematische bewegingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van metrum en ritme van muziek. Dansen kan gebeuren door middel van vrije bewegingen, maar ook in een vast patroon van bewegingen, al naar gelang het genre van muziek (zie de diverse muziekgenres) en de wens van de persoon die danst. Er zijn diverse danssoorten te onderscheiden als je kijkt naar de bij ons gebruikelijke stijlen.

Klassiek ballet
In klassiek ballet is precies voorgeschreven welke passen en houding op een bepaald moment op een bepaalde plek op een podium moet worden uitgevoerd. Gedanst wordt in allerlei combinaties. Solo, paren, kleine en grote groepen al dan niet met solisten. Balletten worden doorgaans gechoreografeerd op klassieke muziek, waarbij de componist doorgaans bedoeld dansmuziek te schrijven. Klassiek ballet wordt doorgaans als kunstvorm beschouwd.

Jazzballet
Jazzballet lijkt qua structuur op klassiek ballet. De bewegingen en de muziek zijn Jazzy, veel losser en niet gebaseerd op de klassieke dans.

Moderne dans
Moderne dans is moeilijk te karakteriseren omdat er geen vast bewegingsvocabulaire bij komt kijken. Het is een verzamelnaam voor verschillende danstechnieken die individuen zich eigen hebben gemaakt. Moderne dans is ontstaan in het begin van de twintigste eeuw, toen men op zoek ging naar andere bewegingsvormen dan die van het klassiek ballet. Men begint met het experimenteren met beweging als uitingsvorm van emoties, het onderzoek leidt tot het analyseren van bewegingen met betrekking tot onder andere de ruimte en het energiegebruik.

Stijldans
Bij stijldans is er een vast repertoire aan passenmateriaal die bij een bepaald type muziek gebruikt kan worden. Er wordt steeds in paren gedanst.

Latijns-Amerikaanse dans
Lijkt op stijldans met dien verstande dat er geen organisatie bij betrokken is die precies uitmaakt welke figuren wel en niet mogelijk zijn bij een bepaalde danssoort.

Volksdans
Bij volksdans is meestal sprake van kring- of rijdansen en wordt al dan niet paargewijs gedanst. Omdat het "gemeenschapsdansen" betreft gaat het niet om individueel uitvoeren van figuren. De dansers maken deel uit van het geheel en voeren vaste bewegingen uit.

Dansexpressie
Rock&Roll dans, gebaseerd op de Latijns-Amerikaanse dans Jive met een wat andere basispas en veel gooi-en-smijtwerk (bijv. zoals in de film Grease). Dansexpressie kan echter ook anders en veel subtieler zijn. Het gevoelsmatig vrij bewegen op een bepaalde muziek of ritme kan een uiting zijn van je (soms opgekropte of verdoken) gevoelens en dan gaan we lichtjes de weg op van muzikale expressie als therapie.

Individuele dans
Op hedendaagse popmuziek wordt doorgaans niet in paren gedanst, maar ieder danst voor zich (eventueel tegenover elkaar). Regels hiervoor zijn er niet of nauwelijks.
 
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

copyright WorldwideBase 2005-2009