header componisten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

De geschreven
muziek

 

 
   


 

De muzieknotatie of het muziekschrift, met andere woorden het schriftelijk aanduiden van tonen door tekens, die de hoogte en de relatieve duur daarvan aangeven.

Met uitzondering van het Griekse muziekschrift, diende de notatie in de oudheid uitsluitend als een geheugensteun voor de uitvoerenden. Het melodisch en het ritmisch verloop werden met bijv. letters vastgelegd. De vroegste proeven van notatie stammen uit de 9de en 10de eeuw; zij bestaan uit neumen: tekens waarmee het verloop van de melodie wordt aangegeven. De toonhoogte werd schriftelijk gefixeerd ca. 1030, toen Guido van Arezzo (zie foto) de noten op of tussen lijnen ging schrijven, die op een tertsafstand van elkaar liggen. Hij legde hiermee de grondslag voor de latere notenbalknotatie. Omstreeks midden 13de eeuw ontstond de mensurale notatie, waarbij de relatieve duur van de noten uit hun vorm en onderlinge plaatsing afleesbaar is. Van de elementen van het mensurale notenschrift wordt ook gebruik gemaakt in de speciale notaties voor instrumenten, tabulaturen genaamd (16de–17de eeuw); hierbij werden ook cijfer- en letterschriften toegepast.

Het thans gebruikelijke systeem is een rechtstreekse ontwikkeling van de laatste fase van de mensurale notatie (16de–17de eeuw). De vorm van de noten werd rond in plaats van vierkant of ruitvormig en als aanduiding van de regelmatige terugkeer van het metrisch zwaartepunt werden de maattekens gebruikt. Het aantal lijnen bleef, vooral in de instrumentale muziek van de 17de–18de eeuw, nog onvast. Daarna werd de vijflijnige notenbalk, eventueel uitgebreid met hulplijnen, algemeen gebruikelijk. De hedendaagse muzieknotatie voor avantgarde- en elektronische muziek toont een neiging tot het gebruik van grafische elementen, die niet direct een vaststaande betekenis behoeven te hebben, maar meer een globale aanduiding zijn voor de uitvoeringspraktijk.

 
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009