header componisten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Hildegard
van Bingen

 

 
   


 Hildegard van Bingen

(Bemersheim 1098 - Rupertsberg 1179)

Duits schrijfster, componiste en mystica. De benedictijner abdis Hildegard van Bingen, die sinds de 15e eeuw als heilige wordt erkend, was de stichtster van de kloosters Rupertsberg (1148) en Eibingen (ca. 1165). Van haar zijn ruim 70 gedichten bewaard gebleven, alle voorzien van melodieŽn, die, naar men meent te weten, door haar zijn gecomponeerd. Zij schreef verschillende wetenschappelijke studies, waaronder Physica en Cause et cure (een medisch werk), honderden brieven aan vele groten der aarde, verslagen van haar mystieke ervarigen (o.a. Scivias), en een moraliteit, Ordo virtutum, in dramatische verzen, eveneens voorzien van (82) melodieŽn. Met de herlevende belangstelling voor middeleeuwse muziek en het gregoriaans, heeft ook de kunst van Hildegard van Bingen in de 20e eeuw een ware renaissance ondergaan. Haar feestdag is 17 september.
 

 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009