header componisten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

 Johann Christian
Bach

 

 
   

 


 

 

 

 

Bach, Johann Christian

(bijgenaamd: de Milanese of Londense Bach; Leipzig 1735 - Londen 1782)

Duits musicus en componist. Johann Christian Bach was de jongste zoon van Johann Sebastian Bach. Hij ontving zijn eerste muziekonderricht thuis, vermoedelijk van Bachs leerling en schoonzoon Altnikol. Toen de jongen 15 jaar was, overleed zijn vader. Voor verdere studie vertrok hij naar het Pruisische hof in Berlijn, waar zijn oudere broer Carl Philipp Emanuel zijn verdere opleiding verzorgde. Onder zijn leiding werd Johann Christian een voortreffelijk musicus. Tot zijn vorming heeft de voortdurende omgang met verschillende grote kunstenaars, geleerden en musici, zoals Quantz en Graun, veel bijgedragen. Hij leerde hen kennen via zijn broer Carl Philipp Emanuel. Deze had hen ontmoet aan het hof van Frederik II van Pruisen. Johann Christians eerste composities ontstonden in deze leertijd, o.a. een Ode aan de Pruisische koning, waarin voor het eerst klarinetten in het orkest werden gebruikt.

In 1756 ging Johann Christian naar ItaliŽ. De vermaarde Padre Martini werd er zijn nobele, maar strenge leermeester. Bach componeerde er vele kerkelijke werken. Na zijn bekering tot het katholicisme, kreeg hij in 1760 een aanstelling als organist aan de dom te Milaan. In graaf Litta vond hij een mecenas, die veel positieve invloed op hem uitoefende. Tegen de wil van zijn beschermer raakte hij echter enthousiast voor de Italiaanse opera. Al spoedig ging hij dan ook opera's in deze stijl componeren, die succesvol bleken. Daardoor verwierf Bach internationale relaties, zodat hij in 1762 naar Londen verhuisde. Hij zou er tot zijn dood blijven wonen, waaraan Johann Christian Bach zijn bijnaam de `Londense Bach' te danken heeft.

In Londen werd hij de leraar van Charlotte van Mecklenburg-Strelitz, de Engelse koningin en echtgenote van koning George III. Deze betrekking werd ruim gehonoreerd. Bovendien had hij voldoende vrije tijd om zich geheel aan zijn kunst te wijden: componeren, improviseren en concerteren. Binnen korte tijd was Bach een gevierd kunstenaar in Londen. Vooral populair waren de concerten die hij samen met de gambavirtuoos Karl Friedrich Abel gaf. Hoewel de laatste jaren met verminderd succes, zouden deze concerten tot aan Bachs dood plaatsvinden.

Toen de Mozarts Londen in 1764 bezochten, was Bach hun gastheer. Op de achtjarige Mozart maakte de melodieuze componeertrant van Bach - vooral in de snelle delen, het beroemde `zingende Allegro', - een zeer diepe indruk. Mozart stond in zijn werken na zijn bezoek aan Londen nog lange tijd onder invloed van Johann Christian Bach.

Uit vele delen van Europa kwamen ondertussen opdrachten voor opera's binnen: Mannheim, MŁnchen, Parijs. Ook voor Londen componeerde Bach verschillende opera's.

In de laatste jaren van zijn leven lieten Bachs bijna spreekwoordelijke opgewektheid en beminnelijkheid hem langzaam aan in de steek, mogelijk als gevolg van een ziekte. Zijn rijke inspiratie taande en zijn roem verbleekte enigszins. Zijn inkomsten verminderden weliswaar, maar bleven goed. Bach maakte zich echter zorgen en hij maakte schulden, welke door de koningin steeds betaald werden. Ten slotte stierf hij onverwacht. Zijn weduwe ontving van het hof een pensioen.

Johann Christian Bachs kunst is `empfindsam' in de beste zin van het woord. Grote melodische zeggingskracht, gave vormgeving, voortreffelijke instrumentatie met aandacht voor de kleinste details zijn de belangrijkste kenmerken van zijn schrijftrant, waarin, in tegenstelling tot in die van zijn broers, de invloed van de Italiaanse stijl duidelijk verwerkt is. Hij componeerde, behalve de genoemde werken, o.a. klaviersonates, fluit- en vioolsonates, trio's, kwartetten, kwintetten, concerten, symfonieŽn en opera's, waaronder: Lucio Silla (1776; voor Mannheim), Orione (1763; voor Londen), La clemenza di Scipione (1778; voor Londen) en Catone in Utica (1761; voor Napels).

 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009