header componisten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Kleinkunst

 

 
   


 


Kleinkunst, ook wel de 'kleine kunst met de grote K' genoemd, is een begrip in het muziekgebeuren. Zo'n goeie twintig jaar terug kende de Kleinkunst in Vlaanderen en in Nederland een topmoment.
Veertigers en kleinkunstliefhebbers zoals ondergetekende, zullen namen als Zjef Vanuytsel, Wim Decraene, Johan Verminnen, Raymond van het Groenewoud, Willem Vermandere, enz. niet vlug vergeten.  Trouwens enkelen van de 'ouwe garde' doen nu nog altijd lustig verder en weten nog steeds het hart van menig muziekliefhebber te bekoren. In diezelfde periode kende ook Nederland een topmoment op dat vlak : Boudewijn de Groot, Ramses Shaffy en Liesbeth List, Herman van Veen, Martine Bijl, Dimitri van Toren,enz.. Allemaal artiesten die op hun eigenste manier een stempel op het muziekgebeuren hebben gedrukt en ons heel wat fijne momenten hebben bezorgd.

We gingen op zoek naar een goede omschrijving van 'Kleinkunst' en we vonden het volgende :

  • Kleinkunst : oorspronkelijk een uit het Duits door Jean-Louis Pisuisse overgenomen omschrijving van het Franse begrip cabaret-artistique (kunst in een kroeg), later een aanduiding voor de amusementskunst in het algemeen. In de oorspronkelijke betekenis ligt het accent op 'kunst' (om zich af te zetten tegen de burgerlijke amusementsvormen aan het einde van de 19de eeuw), terwijl 'klein' zowel duidt op bescheidenheid ten opzichte van de toneelkunst als op de vluchtigheid van deze kunstuiting, die als spiegel van het dagelijks leven tijdgebonden is.
  • Kleinkunst is in oorsprong een benaming voor theaterkunst die in de eerste plaats is bedoeld om te amuseren. De naam raakte in zwang na de oprichting van de Amsterdamse Academie voor Kleinkunst in 1960. Voor die tijd sprak men meestal van variété.
    Sindsdien is de benaming, voornamelijk in Vlaanderen, echter geleidelijk aan gebruikt voor zangers en muziekgroepen die zingen in de eigen taal, het Nederlands, met een eenvoudig of akoestisch instrumentarium. Dit in tegenstelling tot rock, een stijl waarmee eerder het Engels wordt geassocieerd en een uitgebreidere, versterkte bezetting. Waar dit onderscheid in de jaren '80 nog erg nadrukkelijk was en zelfs enigszins misprijzend t.o.v. de Kleinkunst, is dit de jongste tijd opnieuw vervaagd door de opkomst van de folk en de kruisbestuivingen in de wereldmuziek, die het zingen in de eigen taal opnieuw ietwat "hip" hebben gemaakt.

In het kader van deze pagina in onze Music Base hebben we voor jullie enkele biografieën van bekende Vlaamse en Nederlandse kleinkunstenaars bij mekaar gesprokkeld.

Willem Vermandere Wim de Craene Zjef Vanuytsel
Boudewijn de Groot Ramses Shaffy Dimitri van Toren
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009