header componisten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Orgel

 

 
   


 

Een orgel is een muziekinstrument dat door de wijze van bespeling tot de klavierinstrumenten behoort en door de wijze van klankvoortbrenging tot de blaasinstrumenten. Het bestaat uit een toestel waarin de lucht op een bepaalde spanning wordt gebracht en door de windkanalen wordt gevoerd, een aantal ventielen waarmee de luchtstroom door de speler vanaf een klavier wordt geregeld en een aantal rijen pijpen (de registers) die door deze luchtstroom tot klinken worden gebracht.


OrgelpijpenHet pijpwerk omvat een per instrument wisselend aantal reeksen van in klankkarakter verschillende orgelpijpen (registers) waarvan doorsnede (mensuur), lengte en materiaal (tin, diverse legeringen, lood, houten) verschillend zijn; de toonhoogte van elke individuele pijp wordt bepaald door de lengte. De sonoriteit van de registers hangt samen met de verdere afmetingen van de pijp bij een bepaalde toonhoogte; men spreekt van 2-, 4-, 8-, 16- en 32- 'voets' registers. De hoogst genummerde registers geven de zwaarste toon.
Er zijn twee hoofdgroepen van pijpen:
1.
lip- en labiaalpijpen, waarin de luchtkolom tot trillen wordt gebracht doordat een luchtstroom door een spleet tegen een wigvormige lip stroomt;
2. lingualen of tongwerken, die een metalen tong bezitten, welke door de luchtstroom in trilling wordt gebracht.

De windvoorziening gebeurt door een of meer balgen, gevuld met lucht door mankracht of door een elektrisch mechanisme; deze lucht wordt naar de zgn. windladen geleid, waarop zich
deTongpijp pijpen bevinden, die door het openen van een met de klaviertoets verbonden klep tot 'spreken' worden gebracht.
Het speelmechanisme omvat de klaviatuur of speeltafel, bestaande uit een of meer handklavie
ren (manualen) en (meestal) een voetklavier (pedaal). Elk der klavieren is verbonden met een zelfstandige groep registers ( 'werk'): men spreekt van hoofdwerk, borstwerk, rugwerk. De overbrenging van de toetsbeweging naar het pijpwerk geschiedt langs mechanische, pneumatische of elektrische weg. De registers kunnen vanaf de speeltafel door knoppen worden in- en uitgeschakeld. Naast het kerkorgel ontwikkelden zich ook het concertorgel en het pijporgel voor huisgebruik (kabinetorgel).
 

 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

copyright WorldwideBase 2005-2009