header componisten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Trombone

 

 
   


 

Een trombone is een koperen blaasinstrument: die bestaat uit een grote trompet met beker, een hoofdbuis en een ketelmondstuk. De hoofdbuis wordt verlengd door een soepel schuivende schuif (coulisse). Door het uitschuiven ervan kan de grondtoon zesmaal verlaagd worden. De grondtoon van de tenortrombone, het meest voorkomende type, is Bes en de toonomvang E - besą. Door een kegelvormige sourdine kan de toon gedempt worden (gestopte trombone). De bastrombone heeft F of G als grondtoon: omvang F,- f. De alttrombone wordt bijna niet meer gebruikt, de ventieltrombone (waarbij de hoogte van de grondtoon door ventielen wordt veranderd) nog slechts in fanfare- en harmonie-orkesten.

Het woord 'trombone' komt van het Italiaanse woord 'tromba' (trompet). Als je het achtervoegsel 'a' vervangt door 'one' (groot) krijg je het woord 'trombone' (grote trompet). In het Engels wo
rden oude trombones van omstreeks de Middeleeuwen ook wel aangeduid met de naam 'sackbut'.
De trombone in zijn huidige vorm bestaat al heel lang. Ongeveer 500 jaar geleden werd een trompet omgebouwd door een U-vormige schuif in te bouwen. Trompetten en trombones zijn dus familie van elkaar, ook al zien ze er verschillend uit. Er bestaan twee varianten van de trombone: de schuiftrombone en de ventieltrombone.

In de 19e en 20e eeuw zijn er verschillende varianten op de gewone trombone gebouwd. In de 19e eeuw waren er verschillende trombones met zes ventielen. De vorm was af en toe wel erg extreem. Het is ook mogelijk om een schuif- en ventieltrombone te combineren. Het resultaat wordt een superbone genoemd (foto rechts).
 

 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009