header componisten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Viool

 

 
   


 De viool is het belangrijkste en hoogstgestemde strijkinstrument. De viool werd  in de huidige vorm uit de viola da braccio-familie ontwikkeld, viersnarig, met stemming g-d-a-e en toonomvang g tot a. De viool ontstond in de 16de eeuw. De romp of corpus is 35,5 36 cm lang en heeft een gewelfd boven- en onder- (of achter)blad; de mate van welving heeft invloed op het karakter en het volume van de klank.

In het bovenblad zijn klankgaten (naar de vorm wel f-gaten genoemd) aangebracht. Aan de klankkast is een hals bevestigd die uitloopt in een krul, waarop de schroeven zitten om de snaren te spannen of te stemmen. De snaren lopen tussen de krul en het staartstuk (of snarenhouder) over een kam, die de trillingen overbrengt op het bovenblad. De zgn. stapel, tussen het boven- en het onderblad onder de rechterkamvoet, brengt de trillingen over van het boven- naar het onderblad; de zangbalk, aan de binnenzijde van het bovenblad onder de linkerkamvoet, heeft tot functie de trillingen van de snaren over het blad te verspreiden en tegendruk uit te oefenen tegen de druk van de snaren op de kam. De snaren worden aangestreken door op een strijkstok gespannen haren. Wijziging van toonhoogte en van intensiteit geschiedt door de linkerhand; door de verschillende wijzen van in trilling brengen van de snaren door de rechterhand (streektechniek) is deze vnl. bepalend voor klank, volume, sfeer, karakter en ritmiek van de tonen.

Een bekende vioolbouwer was Stradivarius (1644 -1737). Hij heeft meer dan duizend violen, altviolen en cello's gemaakt. Enkelen daarvan bestaan nog en zijn unieke en peperdure exemplaren.

Een belangrijk onderdeel van de viool is de strijkstok. De strijkstok heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt. Bij de primitieve strijkinstrumenten had de strijkstok de vorm van een boog. Latere strijkstokken waren rechter. StrijkstokTegenwoordig is de strijkstok naar binnen gebogen en is hij langer en buigzamer dan vroeger. De strijkstok ziet er als volgt uit: Helemaal links zit de punt. Bij cijfer 2 de stok die van hout gemaakt wordt. Cijfer 3 is de paardenhaar, die over de snaren gaat. Het andere uiteinde (4) heet de slof, en bij 5 zit een schroefje.
De lengte van de strijkstok is verschillend. Over het algemeen geldt: hoe groter het strijkinstrument, hoe kleiner de strijkstok. De strijkstok van de viool is ongeveer 75 cm lang, die van de contrabas 68 cm.
Er zijn verschillende manieren van strijken. De gewone manier is het op en neer strijken: van de slof tot aan de punt over de snaar en weer terug. Soms wordt elke streek met kracht los gelaten, of laat men de stok op de snaren springen. Een ander effect is pizzicato. Hierbij worden de snaren getokkeld met de vingers.
 

 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

copyright WorldwideBase 2005-2009