header componisten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Wat is muziek

 

 
   


 

 

 


muziek (v. Gr.: mousikč = kunst van de muzen), in het oude Griekenland de artistieke opvoeding in het algemeen, in tegenstelling tot de lichamelijke opvoeding. Pas in de christelijke tijd werd het die kunsttak, die uit de combinatie van melodie, harmonie en ritme is opgebouwd. Muziek bestaat uit geordende tonen. De toon is een geluid met in hoofdzaak een onveranderlijk trillingsgetal. De geluidstrillingen worden opgewekt door middel van de menselijke stem, een muziekinstrument of een elektronisch instrument. De toon wordt schriftelijk weergegeven door een teken dat de hoogte en de relatieve duur aangeeft: een noot. In de ordening van tonen tot een muziekstuk of compositie spelen (zie onze pagina : de geschreven muziek) de volgende elementen een rol: melodie, harmonie, ritme en metrum, vorm, dynamiek, tempo en instrumentatie. In de muziek onderscheidt men een 'enkelvoudige toon' en een 'muzikale toon' (of harmonische toon).

In tegenstelling tot andere kunstwerken is een compositie niet alleen afhankelijk van de maker, maar ook van degene die haar tot klinken brengt, de uitvoerende kunstenaar. Deze zal altijd een interpretatie geven van het oorspronkelijk door de componist ‘innerlijk’ gehoorde werk. Naarmate het tijdsverschil tussen het moment van componeren en uitvoeren groter is, zal er een grotere kans bestaan op problemen met betrekking tot de uitvoeringspraktijk. Studie naar het oorspronkelijke instrumentarium en geluidsideaal alsmede culturele en maatschappelijke omstandigheden kan daarbij verhelderend werken. In de westerse muziekpraktijk speelt de musicologie of muziekwetenschap daarbij een belangrijke rol.

 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009