header componisten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Zangkunst

 

 
    

 

 

Zangkunst of zingen is het muziek maken met de menselijke stem door woorden of andere klanken (lettergrepen of onzinklanken) op verschillende toonhoogten uit te spreken volgens een bepaalde melodie. Als geen woorden worden geproduceerd maar de stem met gesloten lippen wordt gebruikt om een melodie te maken noemt men dat neuriën. Zingen kan men alleen doen (solozang) of met anderen (bijvoorbeel in koorzang). Vaak wordt met instrumentale begeleiding gezongen, wanneer geen begeleiding aanwezig is noemt men dat 'a cappella'. Een geoefende zanger of zangeres gaat trouwens niet enkel zingen met zijn of haar stem, maar met hun hele lichaam (zie tekening hiernaast).
Een beoefenaar van de zangkunst in het algemeen noemt men een zanger/zangeres of vocalist(e).
Zang word vaak uitgevoerd met begeleiding van enkele instrumenten (bijvoorbeeld een gitaar of een piano), een heel orkest of een band. Wanneer met een muziekstuk waarop wordt gezongen ook door de zangers al acterend een verhaal wordt getoond, spreekt men van opera of operette of musical
Voor het goed uitvoeren van de diverse zangstijlen en muzikale genres zijn verschillende zangtechnieken nodig. Men onderscheidt in de westerse muziek naast Gregoriaanse en klassieke zangkunst (opera, operette, liederen, arias, madrigalen, motetten, koralen, oratoria, passies,...) de speciale zangtechnieken die nodig zijn voor jazzliederen en voor popliederen, waaronder ook musicalliederen en countrymuziek.
Arabische, diverse Oosterse en andere muziekstijlen van over de hele wereld vereisen eveneens speciale stemtechnieken.
Een heel apart genre is het jodelen, een kunst die voornamelijk in Zwitserland beoefend wordt. De meeste professionele of semi-professionele vocalisten specialiseren zich in een beperkt aantal technieken. Iemand met een voor opera getrainde en geschikte stem zal over het algemeen moeite hebben met het zingen in bijvoorbeeld de typische countrystijl en omgekeerd. De verschillen in technieken tussen jazz- en popzang zijn iets minder groot.

Elke menselijke zangstem heeft een bepaald bereik (de afstand tussen de hoogste en laatste toon die men kan zingen). Een mannenstem bestrijkt een lager register dan een vrouwenstem. Het gemiddelde bereik van een menselijke geschoolde zangstem beslaat ca 2 à 2,5 octaaf, wat overeenkomt met ongeveer 24 à 30 tonen. Een mannenstem valt gewoonlijk binnen 110 en 440 Hz (frequenties), een vrouwenstem binnen ( 200 en 900 Hz ) (frequenties). Het natuurlijke bereik van een stem kan door training wel worden vergroot, maar de ligging blijft hetzelfde omdat deze vooral afhankelijk is van fysieke afmetingen.

Van laag naar hoog deelt men de zangstemmen als volgt in :
  • Bas
  • Bas-bariton
  • Bariton
  • Tenor
  • Countertenor, een mannelijke zanger die een sopraan-stem heeft ( ook bij spreken )
  • Alt
  • Mezzo-sopraan
  • Sopraan
  • Coloratuursopraan, een bijzonder beweeglijke en hoge sopraan.

Gewoonlijk zijn mannelijke stemmen de bas tot en met de countertenor, vrouwenstemmen van alt tot coloratuursopraan. Een sopraan is een hoge vrouwenstem, maar kan ook worden gezongen door een jongen voor de puberteit (voordat hij de baard in de keel krijgt). Deze hoge stem werd vroeger wel behouden door jongens voor de puberteit te castreren. In oude religieuze zangstukken mochten geen vrouwen meezingen, en werd gebruik gemaakt van jongens om de sopraanstem in te kunnen vullen. In een koor neemt vaak een gebalanceerd gezelschap plaats van verschillende stemhoogten om samen een wijd bereik aan toonhoogten te kunnen zingen in melodie en begeleiding of in een canon.

Zangstudie
Zang is een van de vakken die op een conservatorium worden onderwezen. Het aanleren van het zingen zelf gebeurt meestal privé of in koren. Een van de basisonderdelen van de zangstudie is solfège, waarmee vooral het muzikale gehoor getraind wordt. Bij het trainen van een zangstem wordt veel aandacht besteed aan onder meer een goede stand- en een lage ademhalings-techniek (bekken en middenrif), mondstand, uitspraak, dictie, in de aanleer-fase. Aan conservatoria wordt meer gewerkt op de interpretatie en de uitvoering.

 
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009