header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

de Wilde Kat 

 

naar raskatten >>

 De soort Felis sylvestris (zie foto's), van de roofdierfamilie der Katachtigen. Tot deze soort behoren de zeer wijd verspreide wilde kat, de daarvan afstammende huiskat (vroeger Felis catus) en de weer daarvan af te leiden verwilderde kat. Vroeger werden de Afrikaanse vormen tot een afzonderlijke soort gerekend: de Nubische wilde kat (toen Felis lybica genoemd).
De wilde kat bewoont Midden- en Zuid-Europa inclusief Schotland, grote delen van het aangrenzende AziŽ en vrijwel geheel Afrika met uitzondering van de woestijn en het dichtste tropisch regenwoud. In dit enorme gebied varieert de wilde kat sterk in grootte, kleur en tekening. Meestal zijn wel enige strepen aanwezig en de voetzolen zijn vrijwel altijd donker van kleur.
De wilde kat, die er in Europa ongeveer als een fors gebouwde Cyperse kat uitziet (lengte 45Ė70 cm, staart 26Ė37 cm, gewicht 3Ė11 kg), is niet altijd gemakkelijk van de huiskat te onderscheiden; bij de wilde vorm eindigt de (dikke) staart stomp en is o.a. de schedelinhoud wat groter; in vele gebieden echter is de wilde vorm verre van zuiver, omdat verwilderde huiskatten zich met echte wilde katten vermengd hebben.
Wilde katten zijn eenzelvige dieren, die in Europa voornamelijk bossen en andere dichte vegetatietypen bewonen, waar zij 's nachts actief zijn en zich voeden met kleine zoogdieren (vooral kleine knaagdieren) en vogels. In vrijwel geheel Europa is dit roofdier eeuwenlang meedogenloos vervolgd vanwege vermeende schade in het jachtveld; in Midden- en Zuid-Europa is de wilde kat nu (zeer) zeldzaam (in BelgiŽ zeer zeldzaam, in Nederland nog steeds niet overtuigend aangetoond); alleen in Schotland komen in de hooglanden nog tamelijk grote aantallen voor. De moeder leert de jongen jagen alvorens ze het revier verlaten moeten. In de meeste landen is het dier nu onder, soms beperkte, bescherming gesteld.
De wilde kat is al ongeveer 5.000 jaar voor onze jaartelling in Klein-AziŽ gedomesticeerd. Huiskatten verwilderen onder bepaalde omstandigheden zeer snel en kunnen dan vooral in het jachtveld veel schade aan het kleine wild aanrichten; verder hebben talrijke verwilderde katten in landstreken waar zij niet thuishoren (als AustraliŽ en Nieuw-Zeeland), onnoemelijk veel schade aangericht aan een niet aan dergelijke roofdieren aangepaste fauna.

 
   

Nieuwe pagina 1

© copyright WorldwideBase 2005-2009