header_vissen


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Baars of Rivierbaars

 

Vissenpagina klik hier >>

 
 

baars of rivierbaars, de soort Perca fluviatilis uit de familie Baarzen. De vis leeft in Europa (behalve in Spanje en Zuid-ItaliŽ), Noord-Amerika en Noord-AziŽ in helder water van meren, rivieren en andere niet te kleine waterlopen. Komt ook in zwak brak water voor, bijv. in de Oostzee.

In Nederland en BelgiŽ is de baars algemeen, al heeft hij van te sterke waterverontreiniging te lijden. In troebel water heeft de soort geen goede levenskansen, omdat hij zijn prooi moet zien om deze te kunnen vangen.

De rugvinnen zijn gescheiden, nagenoeg zonder tussenruimte. De eerste rugvin heeft 13Ė17 harde vinstralen, de tweede rugvin heeft 13Ė16 weke stralen. Op de kieuwdeksels bevindt zich een lange stekel. De kleur van de rug is bruinachtig groen, aan de zijden geelachtig, aan de buik wit met gouden weerschijn. Over de flanken lopen naar de buik 6Ė9 donkere verticale banden. Het einde van de eerste rugvin draagt een zwarte vlek. De borstvinnen zijn geelachtig bruin, de anale vin is meestal rood. De kleurtekening vertoont nogal wat variatie. Er komen zelfs goudkleurige exemplaren voor. Lengte tot 40 cm, zelden groter, maximale lengte is 60 cm.
Boven 15 cm lichaamslengte eten de baarzen nog bijna uitsluitend vissen. Bij grote individuen komt kannibalisme voor. Bij overbevolking in sloten en vaarten kunnen baarzen op kleinere lengte geslachtsrijpheid bereiken dan in open water.
Daar het vlees zeer goed smaakt, is de baars belangrijk voor de sport- en beroepsvisserij. De wettelijke minimummaat is in Nederland 22 cm; deze lengte wordt na ongeveer vijf jaar bereikt. In BelgiŽ is de minimummaat vastgesteld op 18 cm.

De paaitijd valt van maart tot in mei. De eieren worden in snoeren vastgehecht aan stenen, waterplanten en takken in vrij ondiep water. De voeding van de jonge baarzen tot 5 cm lengte bestaat uit dierlijk plankton, watervlooien, aasgarnalen en muggenlarven (zie muggen). Boven de 5 cm neemt het plankton als voedselbron snel af en word er naast insecten en slakken vooral vissen gegeten.  In open water jagen baarzen in schoolverband en krijgen voldoende prooivissen te pakken. In sloten en begroeide vaarten is de ontsnappingskans voor de prooivissen veel groter, waardoor de baarzen onvoldoende eten.

 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009