header_vissen


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

de Snoek

 

Vissenpagina klik hier >>

 
  Snoeken leven in stilstaand en stromend water in bijna heel Europa en in de gematigde zones van het noordelijk halfrond. Ze verblijven bij voorkeur in ondiepe oevergebieden waar veel planten groeien omdat ze zich hier goed kunnen verschuilen en op hun prooi loeren.
Snoeken hebben een langgerekt lichaam dat aan de zijkant ietwat afgeplat is. De eveneens afgeplatte kop heeft een "eendensnavel", de bek is voorzien van veel tanden. De snoek is licht van kleur en heeft vlekken en strepen. Een gemiddelde snoek is tussen de 40 en 60 cm lang en weegt tot 35 kilo.
Tussen de waterplanten valt de snoek met zijn strepen en vlekken in het geheel niet op. Hier blijft hij bewegingloos liggen tot hij een prooi ontdekt. Dan komt hij bliksemsnel tevoorschijn en grijpt hij de prooi met zijn krachtige tanden vast. Zijn voedsel bestaat vooral uit vissen maar hij eet ook amfibieŽn en soms zelfs watervogels.
In de paaitijd tussen februari en mei worden er door het vrouwtje tussen de 100.000 en 1 miljoen eitjes afgezet in ondiep water en aan planten vastgehecht. Meer dan 90% daarvan wordt door de eigen soortgenoten opgegeten. Na 15-20 dagen komen de jongen uit het ei. Ze voeden zich eerst met kleine kreeftjes, later gaan ze ook grotere dieren vangen.
Snoeken kunnen 20 tot 30 jaar oud worden. Het zijn zeer gewaardeerde consumptievissen. Omdat in ons land het aantal ondiepe watergebieden afneemt moet men het snoekenbestand door kweken in stand houden.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009