header_vissen


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

De diepzee

 

Vissenpagina klik hier >>

 
  diepzee, dat gedeelte van een oceaan dat onttrokken is aan de directe invloeden van buitenaf (de continenten en de atmosfeer). Het zonlicht dringt er niet in door en de chemische en fysische eigenschappen van het water, zoals temperatuur, zoutgehalte en zuurstofgehalte, worden niet door de atmosferische omstandigheden ter plaatse bepaald. In het algemeen gaat het om gebieden dieper dan 500–1000 m. De wateren boven het continentaal plat vallen er dus buiten.

Het zoutgehalte ligt in hoofdzaak tussen 34, 5 en 35‰ (gewichtspromilles) en de temperatuur (beneden 1500 m) onder 4 °C, althans in de open oceanen. In het algemeen daalt de temperatuur met toenemende diepte: in de poolzeeën tot 0 à –1 °C en in de tropen tot ca. 2 °C. Het zoutgehalte kan, al naar gelang het gebied, naar beneden toe- of afnemen, doch de relatieve dichtheid (bepaald door temperatuur en zoutgehalte beide) neemt steeds toe, zij het soms zeer weinig. De diepzee vertoont dus een stabiele gelaagdheid; zie voorts diepzeecirculatie. Het diepzeewater bezit een grote potentiële vruchtbaarheid, die echter slechts benut kan worden op die plaatsen waar het door opwelling aan het oppervlak wordt gebracht.

 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009