header_vissen


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

de Elrits

 

Vissenpagina klik hier >>

 
  Kenmerken: maximale lengte 13 cm. Door de natuurbeschermingswet totaal beschermd. Kleur variabel. Rug en flanken ofijfbruin, met gouden weerschijn op de flanken, overgaand in geel bij de buik; de flanken kunnen een onregelmatig patroon van vertikale donkere strepen vertonen; ook komen exemplaren voor met horizontale rijen donkere vlekken. Zeer kleine schubben. Incomplete zijlijn: perforaties tot boven de anaalvin.
Hoewel elritsen veel in aquaria werden gehouden en ook als proefdieren bij experimenten werden gebruikt, is het overzicht van de biologie van elritsen door TACK (1940), nog steeds de meest volledige. Mannetjes hebben tijdens de paaitijd (van mei tot juli) een rode buik en een zwarte keel en hebben paaiuitslag (witte knobbeitjes) op kop en borstvinnen. Elritsen eten kleine kreeftachtigen, insekten en insektelarven, doch ook plantendelen en detritus (CRISP C.S., 1978).
Verspreiding: In Nederland komen elritsen alleen nog voor in zuidlimburgse beken, waar ze in de Geul plaatselijk niet zeldzaam zijn. In de overige beken in Nederland zijn zij verdwenen, voornamelijk door verontreiniging.
Soms wordt een enkel exemplaar in stilstaand water elders aangetroffen: Tjeukemeer (GOLDSPINK & BANKS, 1975), Plas te Noorden, Z.H. (CAZEMIER, 1984); waarschijnlijk zijn dit losgelaten aquariumexemplaren (die sinds 1973 niet meer gehouden mogen worden).
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

copyright WorldwideBase 2005-2009