header_vissen


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

de Graskarper

 

Vissenpagina klik hier >>

 
  Orde:
Cypriniformes (Karperachtigen)

Familie:
Cyprinidae (Karpers)

Geslacht en soort:
Ctenopharyngodon idella (Graskarper)

Kenmerken:
maximale lengte: 120 cm 
paaigebied: China

Algemeen

De graskarper is een echte herbivoor. Hij wordt uitgezet daar waar beplanting in en langs het water als een probleem gezien wordt.

Ecologische betekenis
Deze vis heeft hoge watertemperaturen nodig om tot voortplanting te komen. Daardoor zijn alle gevangen graskarpers uitgezet.

Beperking visvangst m.b.t. de graskarper
Graskarper moet vanwege zijn speciale functie altijd levend en onbeschadigd in het zelfde water worden teruggezet. Deze vissoort wordt uitgezet om de plantengroei in het water in bedwang te houden. In Nederland mag het uitzetten van graskarper overigens uitsluitend met toestemming van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gebeuren.

Naam in andere talen
Duits: Grasfisch
Engels: grass carp
Frans: amour blanc
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

copyright WorldwideBase 2005-2009