header_vissen


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

de Pos

 

Vissenpagina klik hier >>

 
  Kenmerken :
maximale lengte 25,0 cm. Nederlands hengelrecord 19,8 cm (V-1986). Rug en bovenzijde der flanken groenbruin, naar onderen toe geler. Lichaam met vele donkere vlekjes. Rugvin en staartvin bruin gepigmenteerd. En lange rugvin. Kaken met vele kleine tanden. Geen schubben op de kop, zoals de geslachtsnaam aangeeft.
De pos is in het IJsselmeer en in de meeste binnenwateren een langzame groeier. Bij een leeftijd van vier jaar is de pos in deze wateren slechts 11 cm, hetgeen kort genoemd kan worden, vergeleken met soortgenoten uit Midden Europa, die dan gemiddeld 17 cm lang zijn. In het Lauwersmeer komen echter snelle groeiers voor: 19 cm bij een vierjarige leeftijd. De pos voedt zich voornamelijk met vlokreeften en muggelarven (WILLEMSEN, 1977). Hun paaitijd is van midden april tot juni. Het maximaal aantal eitjes per vrouwtje is 200.000.

Verspreiding :
De pos komt in zoet water van Nederland in allerlei watertypen voor. Hij is echter slechts plaatselijk algemeen en komt vooral voor in grote, open wateren, zoals meren en kanalen. In het IJsselmeer is de pos algemeen.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

copyright WorldwideBase 2005-2009