header_vissen


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

de Rivierbaars

 

Vissenpagina klik hier >>

 
  De rivierbaars behoort tot de echte baarzen. Hij komt voor in grote delen van Europa, in AustraliŽ en in Nieuw-Zeeland. Hij leeft in vijvers, meren en langzaam stromende rivieren.
Zijn maximaal 45 cm lange lichaam is hoog gewelfd en heeft twee rugvinnen. Deze zijn door een klein vliesje met elkaar verbonden. Aan het einde van de eerste rugvin, die stekelig is, bevindt zich de voor de rivierbaars kenmerkende zwarte vlek. Verder is hij groenachtig van kleur. Hij is bedekt met donkere, dwarslopende strepen. De buikvinnen en de achtervin zijn roodachtig.
De rivierbaars houdt zich meestal op tussen oude boomwortels of waterplanten. Hier is hij met zijn gestreepte pak goed gecamoufleerd. Hij voedt zich met allerlei vissen.
De rivierbaars plant zich voort in april en mei. De eitjes worden als lange banden in ondiep water afgezet. Deze banden wikkelen zich om waterplanten. Na een goede week komen de jongen uit het ei. Ze voeden zich eerst met plankton, kleine waterdiertjes en kreeften. Later gaan ze ook vissen eten.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009